Wybieranie danych z Qlik DataMarket

Niektóre zestawy danych Qlik DataMarket zawierają wymiary obejmujące pole agregacji. Na przykład zestaw danych World population by country zawiera wymiar Sex ze zagregowaną łączną liczbą ludzi oraz oddzielnie łączną liczbą kobiet i łączną liczbą mężczyzn. Po wybraniu całego wymiaru (za pomocą pola wyboru u góry) wybrane zostaną w wszystkie pola w wymiarze. Można jednak wybrać poszczególne pola na niższych poziomach.

Zestaw danych „World population by country” zawiera wymiar Sex ze zagregowaną łączną liczbą ludzi oraz oddzielnie łączną liczbą kobiet i łączną liczbą mężczyzn.

Select data to load view displaying the data set 'World population by country' and the dimension Sex.

Po wybraniu wyłącznie wymiaru Sex aggregate w danych zostaje uwzględniona łączna liczba wszystkich mężczyzn i kobiet. Łączne liczby mężczyzn i kobiet nie są jednak uwzględniane. Nie można zatem utworzyć wizualizacji z oddzielnymi danymi dotyczącymi mężczyzn i kobiet.

Uwaga: Podczas pracy z zestawami danych, takimi jak World population by country, które zawierają wiele pól z danymi zagregowanymi, należy się upewnić, że tabele z takimi polami nie są skojarzone bezpośrednio. Jeśli są skojarzone bezpośrednio, wówczas bardzo możliwe jest, że będą tworzyć odwołanie cykliczne.

Więcej informacji zawiera temat Rozpoznawanie i naprawianie odwołań cyklicznych.

Aby uwzględnić dane w podziale na mężczyzn i kobiet, należy wybrać wymiar Sex. Następnie można tworzyć wizualizacje pokazujące oddzielnie łączne sumy mężczyzn i kobiet. Jeśli potrzebne są dane łączne dotyczące tylko jednej płci, należy wybrać opcję Male lub Female.

Pole agregacji zostanie dodane, nawet jeśli nie zostało wyraźnie wybrane. Wartość w polu agregacji jest równa wartości poszczególnych wybranych pól. W przypadku danych z wymiaru Sex wartość wymiaru Sex aggregate jest równa sumie liczby kobiet, jeśli pole Female jest jedynym wybranym polem z wymiaru Sex.

W przypadku tworzenia wizualizacji za pomocą wymiaru Sex wyświetlane są oddzielne sumy kobiet i mężczyzn. Na przykład łączna liczba mężczyzn i kobiet w Argentynie jest wyświetlana w postaci dwóch oddzielnych słupków na wykresie słupkowym.

Wykres słupkowy z wymiarem Sex, łączna liczba mężczyzn i kobiet w Argentynie jest wyświetlana w postaci dwóch oddzielnych słupków.

Bar chart displaying the sums of male and female population separately.

Jeśli natomiast na wykresie słupkowym zamiast wymiaru Sex zostanie zastosowany wymiar Sex aggregate wyświetlony zostanie pojedynczy słupek dla łącznej liczby mężczyzn i kobiet.

W przypadku wybrania wyłącznie danych z wymiaru Sex aggregate, a nie z wymiaru Sex, lub jednej z kategorii płci oddzielnie, na wizualizacji nie będzie można wyświetlić danych według płci. Powyższy wykres słupkowy miałby jeden słupek dla łącznej liczby mężczyzn i kobiet, zamiast oddzielnych słupków dla kategorii Female i Male (jak ma to miejsce na przykładzie powyżej).