Dodawanie danych do aplikacji

Dane można szybko dodać do aplikacji. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę ú. Możesz również kliknąć opcję Dodaj dane w menu ¨. Zaraz po utworzeniu nowej aplikacji zostanie wyświetlony monit o dodanie danych. Podczas edytowania arkusza można również kliknąć polecenie Dodaj w panelu Pola, aby dodać dane.

Widok dodawania danych z opcjami dołączania plików, dodawania danych i łączenia z różnymi źródłami danych.

Add data view.

Uwaga: Dostępność źródeł danych zależy od sposobu zainstalowania i skonfigurowania programu Qlik Sense.

A: Nowe

Przycisk nawigacyjny Nowe powoduje powrót do tego ekranu głównego.

B: W aplikacji

Wyświetla połączenia utworzone dla aplikacji przez użytkownika lub administratora.

Kliknij polecenie Dołączone pliki, aby wyświetlić pliki, które są dołączone do aplikacji. Z tych plików można ładować dane.

Kliknij lokalizacje innych plików, aby wyświetlić pliki, dla których zostało utworzone połączenie z aplikacją.

W zależności od instalacji i konfiguracji programu Qlik Sense może to być folder lokalny albo folder w sieci zdefiniowany przez administratora. Jeśli na przykład administrator zdefiniował folder sieciowy, który zawiera pliki udostępnione, wówczas pojawi się folder o nazwie Udostępnione pliki danych.

Uwaga: W programie Qlik Sense Desktop nie można dołączyć pliku ani załadować danych z pliku w sieci.

Kliknij polecenie Wprowadzenie ręczne, aby utworzyć tabelę w aplikacji i dodać ją do Menedżera danych.

Więcej informacji o dodawaniu danych zawierają tematy Dołączanie plików danych i dodawanie danych do aplikacji i Ręczne dodawanie danych w programie Qlik Sense.

C: Powiązania między danymi

Wyświetla połączenia utworzone do zewnętrznego źródła danych, takiego jak serwis as Salesforce.com, albo do pliku webowego.

Kliknij połączenie, aby dodać dane do aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych z pliku Qlik DataMarket.

D: Zawartość danych

Wyświetla połączenie do Qlik DataMarket.

Kliknij Qlik DataMarket, aby dodać dane do aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych z pliku Qlik DataMarket.

E: Połącz z nowym źródłem danych

Kliknij, aby dołączyć plik do tej aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o dołączaniu plików, zapoznaj się z tematem Dołączanie plików danych i dodawanie danych do aplikacji.

F: Połącz z nowym źródłem danych

Kliknij, aby utworzyć połączenie do nowego źródła danych.

Dostępność źródeł danych zależy od sposobu zainstalowania i skonfigurowania programu Qlik Sense.

Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych z nowego źródła danych.

G: Dodawanie danych

Kliknij, aby dodać dane do aplikacji. Dane można dodawać, gdy profilowanie jest włączone lub wyłączone. Profilowanie danych jest zalecane i domyślnie włączone. Aby wyłączyć profilowanie danych, kliknij ikonę ¥.

Źródła danych dostępne użytkownikowi

Typy źródeł danych dostępne użytkownikowi zależą od różnych czynników:

 • Ustawienia dostępu

  Ustawienia administratora określają typy źródeł danych, do których można skonfigurować połączenie.

 • Zainstalowane łączniki

  Program Qlik Sense zawiera wbudowane mechanizmy obsługi wielu źródeł danych. Wbudowane łączniki są instalowane automatycznie przez program Qlik Sense. Łączenie się z dodatkowymi źródłami danych może wymagać osobnego zainstalowania łączników do tych konkretnych źródeł danych. Osobno instalowane łączniki mogą pochodzić od Qlik lub innej firmy.

  Więcej informacji zawiera temat Nie działa łącznik i

 • Dostępność pliku lokalnego

  Pliki lokalne na komputerze stacjonarnym są dostępne tylko w programie Qlik Sense Desktop. Z plików tych nie można korzystać za pomocą serwerowej instalacji programu Qlik Sense.

  Porada: Aby załadować pliki lokalne do serwerowej instalacji programu Qlik Sense, trzeba dołączyć te pliki do aplikacji lub przenieść je do folderu dostępnego dla serwera Qlik Sense, najlepiej folderu, który został już zdefiniowany jako połączenie do danych z folderu.

Więcej informacji zawiera temat: Łączenie ze źródłami danych.