Qlik Sense w pigułce

Qlik Sense umożliwia swobodne eksplorowanie danych i podążanie własnymi ścieżkami na drodze do sedna poczynionej obserwacji. Z programu Qlik Sense i silnika Qlik Associative Engine można korzystać w firmie, w chmurze, na urządzeniu albo we własnej aplikacji, gdy zostaną w niej osadzone.

Qlik Sense Enterprise

Program Qlik Sense Enterprise i jego bazowa platforma służą do wielu zastosowań. Zastosowania te obejmują samoobsługowe tworzenie wizualizacji na potrzeby eksploracji danych, ukierunkowane analizy danych zgodne ze standardowymi procesami biznesowymi, rozszerzanie funkcji witryn i aplikacji za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych oraz korzystanie z niestandardowych aplikacji analitycznych obsługujących określone procesy lub działania biznesowe. Program Qlik Sense Enterprise zawiera oprogramowanie Qlik Analytics Platform.

Aplikacje tworzone w programie Qlik Sense można dystrybuować do środowisk w chmurze, korzystając z funkcji obsługi wielu chmur w Qlik Sense Enterprise. Należy wybrać rozwiązanie Qlik Cloud Services hostowane przez Qlik, używać Qlik Sense Enterprise na potrzeby wdrożeń elastycznych w celu samodzielnego hostowania chmury prywatnej lub korzystać z obu tych opcji.

Aplikacje są tworzone w Qlik Sense Enterprise for Windows, a następnie konfigurowane są zasady, które pozwalają na ich dystrybucję do użytkowników chmury. W środowisku chmury użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, a także używać kolekcji i tworzyć je.

Przykłady wdrożeń w przedsiębiorstwach

Qlik Cloud Services

Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop to program systemu Windows, który pozwala na tworzenie metodą „przeciągnij i upuść” w programie Qlik Sense spersonalizowanych, interaktywnych wizualizacji danych, raportów i kokpitów na podstawie danych z różnych źródeł. W celu korzystania z tego programu wymagane są poświadczenia dostępu do serwera Qlik Sense Enterprise lub wymagane jest posiadanie konta Qlik.

Qlik Sense Desktop

Aplikacja Qlik Sense Mobile

Qlik Sense Mobile jest aplikacją, która może być instalowana na urządzeniu z systemem iOS. Po nawiązaniu połączenia z serwerem Qlik Sense Enterprise użytkownicy mogą pobierać aplikacje Qlik Sense, a następnie wyświetlać te aplikacje offline.

Aplikacja Qlik Sense Mobile

Qlik Sense Cloud

Qlik Sense Cloud to dostępna online hostowana wersja programu Qlik Sense, który służy do tworzenia i udostępniania aplikacji Qlik Sense. Umożliwia współpracę między użytkownikami w celu wspólnego analizowania danych. Ponadto użytkownicy mają zapewniony dostęp do chmury i aplikacji z każdego urządzenia, w tym urządzenia przenośnego, za pośrednictwem Internetu i nowoczesnej przeglądarki internetowej. Program Qlik Sense Cloud jest dostępny w wersji płatnej i bezpłatnej.

Qlik Sense Cloud

Qlik Analytics Platform

Program Qlik Analytics Platform to pakiet pozwalający programistom i partnerom OEM na integrację wizualnych funkcji analitycznych Qlik z dowolną aplikacją za pośrednictwem sieciowych aplikacji typu mashup lub w drodze ich wbudowania w aplikacjach niestandardowych. W jego skład wchodzi aparat Qlik Associative Engine oraz pełen zestaw produktowych interfejsów API i zestawów SDK.