Qlik Cloud Services

Qlik Cloud Services jest przeznaczonym dla klientów środowiskiem chmury hostowanym przez Qlik. W celu korzystania z tego środowiska należy złożyć wniosek o przyznanie statusu dzierżawcy Qlik Cloud Services, a następnie włączyć środowisko Multi-Cloud w posiadanym wdrożeniu produktu Qlik Sense Enterprise for Windows.

Administrator Qlik skonfiguruje odpowiednie zasady w celu dystrybuowania aplikacji do chmury. Te zasady określają także, dla kogo widoczne są aplikacje. Właściciele aplikacji ustawiają odpowiednie właściwości w ich aplikacjach, a wówczas dystrybucja aplikacji jest automatyczna.

Użytkownicy aplikacji widzą aplikacji w kolekcjach publicznych, które są zdefiniowane przez reguły dystrybucji. Mogą również tworzyć własne kolekcje prywatne i oznaczać obiekty jako ulubione.

Publikowanie do kolekcji w hubie w chmurze