Tworzenie wymiaru głównego na podstawie pola

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć wymiary główne wielokrotnego użycia. Wymiar główny można utworzyć z poziomu sekcji Pola w panelu zasobów.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij @Edytuj na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij -, aby wybrać kartę Pola.
 3. Kliknij pole, którego chcesz użyć, aby utworzyć wymiar.

  Zostanie otwarty podgląd.

 4. Kliknij ò u dołu podglądu.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz nowe wymiary, w którym widoczne będzie wybrane pole. Nazwa pola będzie również używana jako nazwa wymiaru.

 5. Określ, czy wymiar będzie pojedynczy, czy hierarchiczny.

  Więcej informacji zawiera temat .Tworzenie wymiaru hierarchicznegoCreating a drill-down group (page 1)

 6. W razie potrzeby zmień nazwę.

 7. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).

 8. Aby określić kolor, kliknij przycisk S na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij przycisk Ü u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 9. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 10. Kliknij polecenie Dodaj wymiar.
 11. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Po wykonaniu tych czynności wymiar zostanie zapisany w kategorii Wymiary w elementach głównych i będzie można go używać w wizualizacjach.

Porada: Można szybko dodać kilka wymiarów jako elementy główne, klikając polecenie Dodaj wymiar po dodaniu każdego wymiaru. Po skończeniu kliknij przycisk Gotowe.
Uwaga: Pola Direct Discovery są oznaczone znakiem ÿ w sekcji Pola w panelu zasobów.

Więcej informacji zawiera tematProjektowanie wizualizacji za pomocą Direct Discovery.

See also:

 

Pola