Zarządzanie aplikacjami

Po utworzeniu aplikacji zawierającej odpowiednie arkusze i wizualizacje może być jeszcze wskazane jej dopracowanie, aby była wygodna w obsłudze i efektywna nie tylko dla autora, ale też dla innych użytkowników.

W tym zakresie dostępnych jest wiele możliwości:

  • Zastosowanie stylów aplikacji (logo i nagłówka).

  • Utworzenie elementów głównych wielokrotnego użytku (wizualizacji, wymiarów i miar).
  • Dodanie zakładek ułatwiających śledzenie ważnych lub interesujących selekcji i połączeń do danych.
  • Zmiana tytułu i opisu aplikacji oraz dodanie miniatury aplikacji.
  • Publikowanie aplikacji własnych użytkownika.
  • Przenoszenie własnych publikowanych aplikacji między strumieniami.
Uwaga:

W hubie Qlik Sense Enterprise można tworzyć aplikacje, rozwijać je i korzystać z nich (wyświetlać). Z aplikacji można korzystać tylko w hubie w chmurze.