QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Powielanie aplikacji

Powielenie aplikacji pozwala utworzyć jej kopię do dalszego rozwijania. Każdy użytkownik może powielać jedynie własne aplikacje, chyba że administrator przypisze użytkownikowi rolę zabezpieczeń z włączonym powielaniem.

Jeśli pełnisz rolę administratora i posiadasz wymagane uprawnienia administratora, możesz tworzyć duplikaty aplikacji z QMC.

Więcej informacji na temat duplikowania aplikacji zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: Powielanie aplikacji.

Więcej informacji o domyślnych rolach administracyjnych zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: Domyślne role administracyjne.

Uwaga: W przypadku powielenia opublikowanej aplikacji jej kopia będzie zawierać jedynie bazowe arkusze i narracje.

Wykonaj następujące czynności:

  • W hubie długo dotknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, którą chcesz powielić, a następnie wybierz polecenie Powiel.

    Po rozpoczęciu duplikowania aplikacji przez chwilę u dołu ekranu będzie wyświetlane wyskakujące powiadomienie. Nowe wyskakujące powiadomienie zostanie wyświetlone po zduplikowaniu aplikacji. Z tego powiadomienia można zaktualizować listę aplikacji. Jeśli duplikowanie nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Kopia aplikacji jest tworzona w sekcji Praca. Kliknij aplikację, aby ją otworzyć i zacząć dopasowywać do swoich preferencji.

Uwaga: W przypadku instalacji wielowęzłowych może się zdarzyć, że w aplikacji otwartej od razu po powieleniu lub zaimportowaniu miniatury lub grafiki będą wyświetlane jako uszkodzone. Wynika to ze sposobu działania funkcji synchronizacji danych w takich instalacjach. Po ukończeniu synchronizacji grafiki będą wyświetlane poprawnie. Aby sprawdzić, czy grafiki zostały już przywrócone, odśwież okno przeglądarki.