Co nowego w Qlik Sense February 2019?

Udoskonalenia w zakresie użyteczności

Przepływ aplikacji na pojedynczej stronie

Przepływ aplikacji Qlik Sense odbywa się obecnie na pojedynczej stronie. Między obszarami Dane, Analiza i Narracja można przechodzić bez konieczności przeładowywania strony. Dzięki temu nawigacja dla użytkowników i programistów jest bardziej płynna i naturalna, a dostęp do wniosków jest możliwy w krótszym czasie i po mniejszej liczbie kliknięć.

Zaawansowane funkcje tworzenia

Podgląd rozszerzenia przez znak dolara

Obecnie w edytorze wyrażeń można oceniać wyniki obliczeń, korzystając z rozszerzenia przez znak dolara. Programiści, którzy używają zmiennych, mogą sprawdzać ich działanie w kontekście całego wyrażenia. Zmniejsza to ryzyko użycia niewłaściwej składni w wyrażeniach zagnieżdżonych.

Edytor wyrażeń

Wizualizacje i mapowanie

Visualization bundle

Pakiet Visualization bundle jest zestawem nowych wykresów:

  • Wykres lejkowy: pokazuje postęp miary w kolejnych etapach.
  • Wykres Sankeya: pokazuje miarę jako przepływ, a ponadto pokazuje sposób podziału miary na różne kategorie w co najmniej jednym etapie.
  • Wykres radarowy: pokazuje miarę rozmieszczoną na wykresie biegunowym z dwoma wymiarami kategorii — jednym dla osi, a drugim dla obszarów.
  • Wykres mapy cieplnej: pokazuje macierz wartości kolorów z dwoma wymiarami i miarą.
  • Wielokrotny wskaźnik KPI: pokazuje miary z większą liczbą opcji i możliwości dostosowywania niż standardowy obiekt wskaźnika KPI.
  • Wykres chmury słów: wyróżnia słowa występujące najczęściej w wymiarze tekstu.
  • Wykres sieciowy: pokazuje wykres z wymiarami dla węzłów i obiektów nadrzędnych oraz miarami dla wartości połączeń.

Visualization bundle

Dashboard bundle

Jedno rozszerzenie zostało dodane do istniejącego pakietu:

  • Przycisk Udostępnij: umożliwia utworzenie łączy do aplikacji z bieżącym arkuszem i wyborem.

Dashboard bundle

Obsługa usługi WMS w warstwach tła mapy

Obecnie w wykresach map można używać map z serwerów usługi WMS innej firmy jako warstw tła. Warstwy tła WMS są dodawane za pomocą interfejsu kreatora, co znacznie ułatwia konfigurowanie tła z WMS.

Mapy

Qlik Sense Mobile

Qlik Connectors

Obsługa zintegrowanego jednokrotnego logowania (SSO, Single Sign On)

Trzy sterowniki w pakiecie Qlik ODBC Connector Package zawierają obecnie funkcje poziomu beta przeznaczone do obsługi jednokrotnego logowania (single sign-on (SSO)) (MS SQL Server, Apache Hive oraz Cloudera Impala).

Configuring SSO for the Microsoft SQL Server connector (tylko w języku angielskim)

 Create a Microsoft SQL Server connection (tylko w języku angielskim)

 Configuring SSO for the Apache Hive connector (tylko w języku angielskim)

 Create an Apache Hive connection (tylko w języku angielskim)

 Configuring SSO for the Cloudera Impala connector (tylko w języku angielskim)

 Create a Cloudera Impala connection (tylko w języku angielskim)