Strona główna

Pierwsze kroki z Qlik Sense

Na dobry początek zapoznaj się z modelem selekcji asocjacyjnych Qlik i naucz się budować podstawową aplikację, korzystając z danych przykładowych.

Planowanie wdrożenia Qlik Sense

Sposób wdrożenia programu Qlik Sense jest zależny od wymogów Twojej organizacji. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi architektury, z przykładami wdrożenia, zabezpieczeniami, sposobami logowania i licencjami.

Tworzenie aplikacji i interakcje z nimi

Dodawanie danych i zarządzanie nimi

Możesz dodawać dane z własnych źródeł danych albo z innych źródeł danych, takich jak Qlik DataMarket.

Tworzenie wizualizacji

Twórz różne wizualizacje, takie jak wykresy słupkowe, histogramy, wykresy punktowe oraz mapy.

Interakcje z wizualizacjami

Wizualizacje w aplikacji są ze sobą połączone. Po dokonaniu selekcji w jednej z nich powiązane wizualizacje zostają natychmiast zaktualizowane, aby uwzględnić taką selekcję.

Wdrażanie systemu Qlik Sense

Instalowanie systemu Qlik Sense

Wybierz opcje wdrożenia, które spełnią konkretne wymagania.

Instalowanie aplikacji Qlik Sense Mobile

Aplikację Qlik Sense Mobile można pobrać i zainstalować bezpośrednio ze sklepu Apple App Store.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie Qlik Sense z kopii

Aby upewnić się, że lokacja systemu Qlik Sense może zostać przywrócona w razie awarii systemu lub gdy nastąpi konieczność przeniesienia lub zastąpienia węzła we wdrożeniu, zalecamy regularne wykonywanie kopii zapasowych.

Zarządzanie lokacją systemu Qlik Sense i rozwiązywanie problemów z systemem

Zarządzaj lokacją systemu Qlik Sense

Korzystaj z Qlik Management Console (QMC), aby skonfigurować lokację systemu Qlik Sense i zarządzać nią.

Monitorowanie lokacji systemu Qlik Sense

QMC zawiera wiele aplikacji, które monitorują wydajność systemu i korzystanie z lokacji systemu Qlik Sense.

Rozwiązywanie problemów z systemem Qlik Sense przy użyciu dzienników

Za pomocą komunikatów dzienników generowanych przez system Qlik Sense można wykrywać zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa, problemy z działaniem zasad oraz naruszenia zasad.