Przeskocz do zawartości głównej

Exit script

NA TEJ STRONIE

Exit script

Instrukcja ta zatrzymuje wykonanie skryptu. Można ją wstawić w dowolnym miejscu skryptu.

Syntax:  

Exit Script [ (when | unless) condition ]

 

Jako instrukcja sterowania instrukcja exit script kończy się na średniku lub znaku nowego wiersza, nie może zatem obejmować wielu wierszy.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
condition Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.
when / unless Instrukcja exit script może zostać ustawiona jako warunkowa przez opcjonalne użycie klauzuli when lub unless.

Examples:  

//Exit script

Exit Script;

 

//Exit script when a condition is fulfilled

Exit Script when a=1

See also