Przeskocz do zawartości głównej

Oznaczanie elementów głównych znacznikami

NA TEJ STRONIE

Oznaczanie elementów głównych znacznikami

Za pomocą znaczników można porządkować elementy główne. Wyszukiwanie w panelu zasobów będzie znajdować pasujące znaczniki. Można także oznaczać elementy główne stanowiące synonimy dla Insight Advisor. W znacznikach synonimów należy używać formatu alt:<termin>. Na przykład: alt:cities.

Każdy znacznik może zawierać maksymalnie 31 znaków, a każdy element główny — maksymalnie 30 znaczników.

Dodawanie znaczników do elementu głównego

Znaczniki można dodawać podczas tworzenia i edytowania elementu głównego.

Dodawanie znaczników podczas tworzenia nowej miary

Edit measure dialog.

Porada: Znaczniki można dodawać, klikając Add tag albo naciskając klawisz Enter.

Wyświetlanie podglądu znaczników

W panelu zasobów znaczniki są wyświetlane podczas wyświetlania podglądu wymiarów, miar i wizualizacji.

Podgląd przedstawia typ wymiaru, którego pola są zawarte w wymiarze rozwijanym i w znacznikach.

Dimension preview.