Przeskocz do zawartości głównej

Co nowego w Qlik Sense September 2019

Zaawansowane funkcje tworzenia

Domyślne arkusze docelowe

Możliwość zastosowania predefiniowanych wyborów na etapie otwierania aplikacji Qlik Sense przez użytkownika pozwala programistom pracującym w wersji Qlik Sense September 2019 wybrać arkusz docelowy, aby skierować użytkownika do konkretnego arkusza. Takie działanie można połączyć z predefiniowanymi wyborami, aby zapewnić użytkownikom żądany punkt centralny w procesie analizy, usprawniając w ten sposób przebieg analiz ukierunkowanych w Qlik Sense.

Ustawianie zakładki domyślnej w celu utworzenia strony docelowej aplikacji

Zwiększony limit wyszukiwania w panelach filtrowania

Limit wartości wyszukiwania w panelu filtrowania został zwiększony do 5000 znaków, co pozwala na zbiorcze wybranie większej ilości wartości. W poprzednich wersjach względem wartości wyszukiwanych w panelu filtrowania obowiązywał limit 255 znaków, co uniemożliwiało użytkownikom kopiowanie i wklejanie dużej ilości odrębnych wartości celem zastosowania wyborów w polu.

Panel filtrowania

Promocja wyrażenia

Ta funkcja stanowi szybki i wydajny sposób promocji wymiaru (lub miary) utworzonego w obiekcie do poziomu elementu głównego. Dzięki tej możliwości twórcy aplikacji będą dysponować sprawniejszym przepływem pracy tworzenia i testowania wyrażeń, które następnie będą używane w całej aplikacji, co przyczyni się do zwiększenia produktywności i ułatwi ponowne używanie zasobów.

Ponowne używanie wymiarów z wymiarami głównymi

Ponowne używanie miar z miarami głównymi

Wizualizacje i mapowanie

Narzędzie znajdowania lokalizacji

W obecnej wersji wykres mapy dysponuje nową opcją, która umożliwia pokazywanie lokalizacji użytkownika. Kliknięcie nowego przycisku umożliwia użytkownikowi pobranie jego lokalizacji z używanego urządzenia, a następnie dodanie odpowiedniej ikony do mapy i powiększenie mapy do bieżącej lokalizacji użytkownika. W obecnej wersji użytkownicy mogą wyszukiwać w oparciu o lokalizację, używając zaznaczenia okręgiem, co świetnie sprawdza się na urządzeniach przenośnych i w terenie. Ze względów bezpieczeństwa aplikacja Qlik Sense Mobile Client Managed dla systemu iOS obecnie nie obsługuje tej funkcji. Można jednak uzyskiwać do niej dostęp za pośrednictwem przeglądarki mobilnej w systemie iOS.

Właściwości mapy

Rozszerzenie w postaci wykresu Variance Waterfall

Variance Waterfall to nowy wykres w pakiecie Visualization bundle, który umożliwia pokazanie analizy odchyleń między dwiema miarami na tle różnych wartości wymiaru. Wykresy tego typu są zwykle używane w analizach finansowych porównujących wartości rzeczywiste z prognozowanymi. Istnieje znaczne zapotrzebowanie na typ wykresu, który zapewnia wydajne opcje tworzenia wykresów finansowych i wypełnia istotną lukę w dziedzinie analiz finansowych.

Rozszerzenie w postaci wykresu Variance waterfall

Określanie stylu wykresu kołowego

W obecnej wersji dostępne są nowe opcje określania stylu wykresu kołowego — tak samo, jak dla wykresu słupkowego. Należą do nich opcje dostosowywania szerokości, koloru, promienia narożnika i promienia wewnętrznego konturu wykresu kołowego, co oznacza, że użytkownik ma szeroką gamę opcji pozwalających na poprawę stylu, wyglądu oraz działania wykresu. To pomaga klientom przechodzącym z QlikView do Qlik Sense i zmniejsza potrzebę opracowywania aplikacji typu „mashup” oraz rozszerzeń.

Określanie stylu wykresu kołowego w Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Qlik Sense Mobile Client Managed

Obsługa rozwiązania MobileIron z użyciem Web@work

W obecnej wersji użytkownicy mogą używać rozwiązania Qlik Sense w środowisku MobileIron w przeglądarkach Web@work, Safari i Chrome, co znacznie rozszerza dostęp w zakresie bezpiecznych środowisk MDM.

Obsługa systemu iPadOS

Obecnie rozwiązanie Qlik Sense Mobile Client Managed obsługuje nowy system iPadOS.

Uwaga: To, czy system iPadOS jest obsługiwany, jest uzależnione od terminu wydania tego systemu.

Wymagania systemowe (tylko w języku angielskim)

Łączniki Qlik

Łącznik Salesforce

Łącznik Salesforce jest obecnie dostępny we wszystkich wersjach Qlik Sense:

  • Został dodany do Qlik Sense Business, Qlik Sense Enterprise SaaS oraz Qlik Sense Enterprise w Kubernetes.
  • Zaktualizowany łącznik SFDC pozwala na otrzymywanie informacji o najnowszych zmianach interfejsu API.

Łączność z magazynem danych Snowflake

Zintegrowane funkcje połączeń z magazynem danych Snowflake we wszystkich wersjach i opcjach wdrożenia Qlik Sense za wyjątkiem Qlik Sense Cloud Business.