Przeskocz do zawartości głównej

Co nowego w Qlik Sense November 2019

NA TEJ STRONIE

Co nowego w Qlik Sense November 2019

Wizualizacje i mapowanie

Style tabel

Ta funkcja zapewnia programiście aplikacji większą kontrolę nad stylem, wyglądem i działaniem tworzonych tabel, co obejmuje między innymi:

  • rozmiar i kolor czcionki nagłówka;
  • rozmiar i kolor czcionki komórki.

Właściwości tabeli

Poprawiona akumulacja na wykresie słupkowym, liniowym, wykresie kombi i w tabeli

  • Skrót do akumulacji w miarach w interfejsie użytkownika w postaci opcji z polem wyboru.
  • Akumulacja może być wykonywana po całym wymiarze alb w skończonej liczbie kroków.

Wykres Mekko

Nowy wykres rodzimy, znany również jako wykres Marimekko, wykres mozaikowy lub diagram Mondriana. Ten wykres jest zwykle używany w zastosowaniach z dziedziny finansów i marketingu.

Jest użyteczny, gdy konieczne jest pokazanie wielkości udziału z różnych kategorii — np. sprzedaży uzyskiwanej w poszczególnych firmach, kanałach oraz sprzedaży łącznej; zamiast posługiwać się czterema standardowymi wykresami słupkowymi można użyć wykresu Mekko, który uwzględni wszystkie aspekty.

Wykres Mekko

Wykluczanie warstw mapy z powiększenia automatycznego

Możliwość wykluczenia warstw mapy z powiększenia automatycznego zapewnia większą kontrolę nad układem wykresu mapy. Podczas tworzenia aplikacji map czasami ważne jest wykluczenie warstw z powiększania — zwykle dotyczy to warstw tła, takich jak warstwy siatki, rysunki w tle/CAD itp. Działanie domyślne polega na pomniejszaniu w taki sposób, aby zapewnić widoczność wszystkich warstw.

Właściwości mapy

Ulepszenia w rozszerzeniu Trellis container, który jest częścią pakietu Visualization bundle

  • Obecnie można używać 2 wymiarów, aby utworzyć siatkę z jednym wymiarem na każdej osi. Można także używać wymiarów wyliczanych.
  • Możliwe jest pokazanie obramowania w celu wyróżnienia poszczególnych wykresów kratowych oraz dostosowania szerokości, koloru i stylu.
  • Rozszerzona obsługa trybu zaawansowanego umożliwia przekształcanie bardziej złożonych wykresów w wykresy kratowe.

Rozszerzenie Trellis container

Qlik Sense Mobile Client Managed

Obsługa dostępu offline do aplikacji za pomocą aplikacji Qlik Sense Mobile dla systemu Android

Za pomocą aplikacji Qlik Sense Mobile November 2019 można pobierać aplikacje Sense pozwalające do uzyskiwania dostępu offline na urządzeniach Android.