Przeskocz do zawartości głównej

Co nowego w Qlik Sense June 2020

Wizualizacje i pulpity

Wykres Sparkline

W tabeli prostej można teraz dodać miniwykres do komórki tabeli. Ten miniwykres, zwany wykresem Sparkline, to mały wykres liniowy, który umożliwia pomiar w drugim wymiarze.

Ustawianie typu wykresu miniaturowego

Nowy wykres pociskowy

Nowy wykres pociskowy jest niestandardowym miernikiem do wyświetlania KPI. Nowy wykres pociskowy ma rozszerzone możliwości dostosowywania oraz funkcjonalność. Nowy wykres pociskowy zastępuje wykres pociskowy, który wcześniej był dołączony do pakietu wizualizacyjnego.

Bullet chart

Dostosowywanie tabeli

Podczas używania tabeli prostej lub przestawnej można teraz ustawić rozmiar paska przewijania i podświetlać wiersze po najechaniu kursorem.

Ulepszenia wykresu organizacyjnego

Ulepszenia takie, jak przycisk start, opcje kolorów obramowania i automatyczna zmiana rozmiaru ułatwiają interakcję z wykresami organizacyjnymi.

Wykres organizacyjny

Ulepszenia panelu filtrowania

Podczas korzystania z panelu filtrowania tekst można teraz wyrównywać do lewej, do prawej lub wypośrodkowywać. Ponadto użytkownicy mogą skopiować wartości do lokalnego schowka.

Właściwości panelu filtrowania

Formatowanie liczb

Można teraz dostosować zakres kolorów podczas używania koloru według miary lub wyrażenia koloru podczas używania wykresów słupkowych, liniowych i kołowych.

Ulepszenia niestandardowej etykietki

Ulepszone opcje niestandardowej etykietki:

  • Obsługa etykietki na wykresach liniowych
  • Więcej informacji w etykietkach na wszystkich wykresach
  • Dynamiczne tytuły z wyrażeniami
  • Obsługa modyfikatorów wyrażeń: ALL i TOTAL
  • Opcja ukrywania domyślnych wierszy

Zarządzanie danymi, łączność i integracja

Dynamiczne widoki i ulepszenia ODAG

Dynamiczne widoki dostarczają teraz więcej informacji podczas odświeżania i uzyskały znaczną poprawę wydajności. Skrypt wymagany dla dynamicznych widoków i ODAG został również znacznie uproszczony, a ilość kodu potrzebna do przekazywania wyborów i wykonywania zapytań jest teraz minimalna.

Tworzenie aplikacji szablonu On-demand

Uwierzytelnianie Qlik Sense Desktop w oparciu o SaaS

Można teraz uwierzytelnić swój program Qlik Sense Desktop w edycjach SaaS, Qlik Sense Business lub Qlik Sense Enterprise SaaS. Teraz każdy użytkownik z uprawnieniami do tworzenia dowolnej edycji Qlik Sense może odblokować Qlik Sense Desktop dla użytkowników lokalnych i offline.

Uwierzytelnianie w oparciu o Qlik Sense Cloud

Usprawnienia administracyjne

Ulepszenia konsoli Qlik Management Console

Zwiększona dostępność poprzez wyeksponowanie możliwości filtrów niestandardowych na stronie docelowej Qlik Management Console, co pozwala użytkownikowi na zapisywanie widoków tabel jako filtrów niestandardowych, dając możliwość łatwego wyboru najlepszego sposobu prezentacji tabeli.

Zarządzanie niestandardowymi filtrami w widokach tabel (tylko w języku angielskim)

Usprawnienia w zakresie licencjonowania

Qlik teraz oferuje uwierzytelnianie licencji poprzez serwer proxy w celu uproszczenia zarządzania licencjami dla klientów. Uwierzytelnianie licencji za pomocą serwera proxy zapewnia bezpieczny sposób zarządzania uwierzytelnianiem licencji między wdrożeniami QlikView i Qlik Sense a Qlik Licensing Service. Qlik Licensing Service zapewnia znaczące korzyści poprzez wyeliminowanie konieczności nadzorowania przez klientów wymogów w zakresie zarządzania i zgodności.

Konfigurowanie proxy do komunikacji z usługą Qlik License Service w programie Qlik Sense Enterprise w systemie Windows (tylko w języku angielskim)