Przeskocz do zawartości głównej

Co nowego w Qlik Sense February 2020

Inteligencja rozszerzona

Wraz z tym wydaniem wprowadziliśmy kilka ulepszeń w zakresie możliwości generowania wniosków wizualnych w Qlik Sense, zapewnianych przez Qlik cognitive engine. Dodaliśmy obsługę wykresów radarowych, co pozwala silnikowi Cognitive Engine automatycznie generować tego typu wizualizacje, gdy spełnione są odpowiednie kryteria. Usprawniliśmy również wykrywanie wzorców dla przetwarzania języka naturalnego (NLP), jak również udostępniliśmy w Qlik Sense Enterprise on Windows wyszukiwanie w języku naturalnym. Funkcje te przyczyniają się do poprawy jakości i adekwatności generowanych przez algorytmy inteligencji rozszerzonej (AI) propozycji wniosków w Qlik Sense.

Usprawnione przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Usprawniliśmy NLP w Qlik cognitive engine dzięki lepszemu wykrywaniu wzorców, kierując się bardziej trafnymi sugestiami.

Obsługa języka naturalnego

Obsługa języka naturalnego we Wnioskach jest włączona dla nowych instalacji Qlik Sense Enterprise on Windows. Można ją włączyć podczas aktualizacji istniejącej instalacji, ale wymaga to wymiany certyfikatów SSL serwera. Ulepszyliśmy również wnioski w zakresie języka naturalnego dzięki lepszemu wykrywaniu wzorców na wszystkich platformach.

Rozszerzona obsługa wykresów we Wnioskach

We Wnioskach dodano obsługę wykresów radarowych. Użytkownicy zauważą to w przypadku występowania 2 wymiarów z nie więcej niż 12 wartościami i miarą. Odrębny stosunek wartości w pierwszym wymiarze musi być mniejszy niż 0,3.

Tworzenie wizualizacji z danych za pomocą Wniosków

Wizualizacje i pulpity

To wydanie wprowadza w Qlik Sense wiele nowych funkcji wizualizacji i opcji stylizacji, pozwalając użytkownikom na tworzenie bardziej zaawansowanych i spersonalizowanych analiz. Dodaliśmy linie trendów, wskaźniki w tabelach, modyfikatory średniej ruchomej i różnicy, niestandardowe etykietki oraz funkcję duplikowania miar — wszystko to w oparciu o opinie klientów. Nowe opcje stylizacji obejmują opcje wymiarów, nagłówka i komórek dla tabel przestawnych, nowy przycisk akcji o poprawionym wyglądzie, opcje linii dla wykresu liniowego, niestandardowe sortowanie w wykresie lejkowym oraz obsługę rodziny czcionek w kompozycjach niestandardowych. Udoskonaliliśmy także funkcje mapowania i prezentacji. Dzięki tym funkcjom po raz kolejny zwiększyliśmy jakość i możliwości wizualizacji oraz pulpitu w Qlik Sense.

Wizualizacja

Linie trendu

To wydanie zawiera nowe funkcje statystyczne umożliwiające łatwe dodawanie linii trendu zarówno do wykresu słupkowego, jak i liniowego. Opcje linii trendu obejmują wskaźniki średnie, liniowe, wykładnicze, logarytmiczne oraz potęgę i wielomian drugiego, trzeciego i czwartego stopnia.

Linie trendu

Wskaźniki trendów w tabeli

Tabela prosta została wzbogacona o elementy graficzne. Użytkownik może dodać warunkowe ikony podobne do obiektu KPI. Wskaźniki tabelaryczne są przydatne do przedstawiania trendów i informacji ostrzegawczych oraz do podkreślania istotnych informacji.

Właściwości tabeli

Średnia ruchoma i różnica

Do wykresu słupkowego, liniowego, tabeli i wykresu kombi dodano dwa nowe modyfikatory. Nowe modyfikatory obsługują pełną średnią ruchomą i różnicę w krokach, na przykład średnią kroczącą z 12 miesięcy. Koncepcja modyfikatora zapewnia szybki i łatwy sposób na dodanie kolejnego poziomu do każdego wyrażenia. Wygenerowane wyrażenia są dostępne do kopiowania i edycji.

Modyfikatory

Niestandardowe symbole punktów na mapie

Oprócz standardowych kształtów użytkownik może teraz dodać dowolny obraz w warstwie punktów wykresu mapy. Warstwa punktów obsługuje również obracanie obrazów. Klienci bardzo cenią sobie możliwość posiadania obrazów jako symboli na mapie. Typowe przypadki użycia to oddzielanie rodzajów aktywów lub używanie logo na mapie.

Właściwości mapy

Ulepszenia wykresu lejkowego

Dla wykresów lejkowych dostępna jest nowa opcja sortowania niestandardowego. Ta funkcja jest nieoceniona, gdy użytkownik chce modelować mniej rygorystyczny lejek.

Wykres lejkowy

Pulpity i aplikacje

Ulepszony przycisk akcji

Ulepszyliśmy przycisk akcji, dodając opcje stylizacji, w tym kolor tła i obraz, rozmiar i kolor czcionki etykiet oraz kolor, szerokość i promień obramowania. Nasi klienci często o to prosili.

Przycisk

Niestandardowe etykietki

Dostępne są niestandardowe etykietki wykresu słupkowego, wykresu kombi, wykresu mapy, wykresu kołowego, wykresu punktowego oraz mapy drzewa. Możesz dopasować etykietkę poprzez dodanie dowolnej miary. Miara może być sformatowana numerycznie. Nasi klienci często o to prosili.

Dodawanie etykietek niestandardowych

Przełączanie wyboru warstwy na mapie

Twórca zawartości może teraz zdecydować, które warstwy można wybierać, a których nie. Jest to wygodne w przypadku warstw przechowujących informacje w tle.

Właściwości mapy

Warunkowe warstwy tła

Warstwy tła mapy można włączać i wyłączać za pomocą opcji Pokaż warunki.

Właściwości mapy

Duplikowanie wymiarów i miar

Od teraz można utworzyć wymiar główny na podstawie wymiaru utworzonego w wizualizacji.

Ponowne używanie wymiarów z wymiarami głównymi

Kompozycje i style

Style tabeli przestawnej

Stylizacja obejmuje rozmiar i kolor czcionki nagłówka, rozmiar i kolor czcionki komórki, wyrównywanie tekstu oraz kolor wartości wymiarów. Stylizacja poprawia czytelność i daje użytkownikom możliwość tworzenia i dostosowywania wyglądu tabel w Qlik Sense.

Właściwości tabeli przestawnej

Style wykresu liniowego

Wykres liniowy został wzbogacony o kilka nowych opcji stylizacji. Linie mogą być stylizowane indywidualnie dla każdej miary lub dla całego wykresu.

  • Grubość linii
  • Styl linii: ciągła lub kreskowana
  • Krzywa linii: gładka lub prosta
  • Prezentacja pionowa

Właściwości wykresu liniowego

Rozszerzony wybór rodziny czcionek

Nowe ustawienie kompozycji pozwala programistom na ustawienie rodziny czcionek dla tekstu na wykresach w Qlik Sense. Wielu klientów prosiło o możliwość stylizacji aplikacji z użyciem niestandardowych czcionek.

Sense dla programistów: Tworzenie kompozycji przy użyciu niestandardowych czcionek (tylko w języku angielskim)

Zarządzanie danymi, łączność i integracja

W tym wydaniu rozszerzyliśmy integrację pomiędzy Qlik Sense i Qlik Catalog, jak również ogólną łączność Qlik Sense.

Przeglądanie katalogu QVD w Qlik Sense za pomocą Qlik Catalog

Od wydania w czerwcu 2019 r. Qlik Catalog ma możliwość przyjmowania, profilowania, precyzowania, katalogowania i publikowania danych przechowywanych w plikach QVD. Dodatkowo we wrześniu 2019 r. wprowadzono nowe rozwiązanie, które ma na celu wyłącznie pomoc klientom Qlik w organizowaniu i odnajdywaniu plików QVD — Qlik Catalog for QVDs. Ponadto teraz wzmocniliśmy integrację pomiędzy Qlik Sense i Qlik Catalog poprzez wprowadzenie nowej możliwości w wydaniu Qlik Sense z lutego 2020 r. W przypadku klientów, którzy posiadają produkt Qlik Sense lub Qlik Catalog, użytkownicy Qlik Sense będą teraz mogli przeglądać katalog QVD z poziomu menedżera danych Qlik Sense. Pozwala to obecnie każdemu użytkownikowi Qlik Sense na korzystanie z Qlik Catalog bez opuszczania znanego mu środowiska Qlik Sense.

  • Łatwe wyszukiwanie i wybór plików QVD z poziomu menedżera danych Qlik Sense. Brak potrzeby poruszania się po skomplikowanych hierarchiach folderów ani polegania na konwencjach nazewnictwa plików.
  • Korzystaj z Qlik Catalog bez opuszczania Qlik Sense.

Integracja Qlik Data Catalyst z Qlik Sense Enterprise (tylko w języku angielskim)

Łączniki

Usprawnienia w Google Big Query

Dodano wsparcie dla Google Big Query Storage API. Opcja uwierzytelniania usługi jest teraz obsługiwana dla łącznika Google Big Query.

Tworzenie połączenia z Google BigQuery (tylko w języku angielskim)

Usprawnienia wewnętrzne

  • Znaczna poprawa wydajności w zadaniach ponownego ładowania danych równoważenia obciążenia.
  • Ulepszony komponent SAML2 spełniający najnowsze wymogi bezpieczeństwa.