Przeskocz do zawartości głównej

Co nowego w Qlik Sense April 2020

NA TEJ STRONIE

Co nowego w Qlik Sense April 2020

Wizualizacje i pulpity

To wydanie wprowadza w Qlik Sense wiele nowych funkcji wizualizacji i opcji stylizacji umożliwiających tworzenie bardziej zaawansowanych i spersonalizowanych analiz. Do pakietu wizualizacji dodaliśmy wykres organizacyjny. Do wykresów słupkowych, wykresów kombi, wykresów liniowych i tabel można obecnie dodawać względny modyfikator. Ponadto wprowadziliśmy ulepszenia do tabel, tabel przestawnych, wskaźników KPI, map i niestandardowych etykietek oraz usprawniliśmy nawigację w aplikacjach.

Wizualizacje

Wykres organizacyjny

Ulepszyliśmy nasz pakiet wizualizacji, dodając nowy wykres reprezentujący organizacje. Funkcja ta umożliwia tworzenie wykresów organizacyjnych na podstawie danych o strukturze drzewa. Można poruszać się po hierarchii, rozwijając i zwijając drzewo.

Wykres organizacyjny

Wyszukiwanie w tabelach

Oprócz standardowego wyszukiwania według łącza URL można obecnie wyszukiwać według etykiety łącza w tabeli. Istnieje również opcja wyłączenia natywnego przewijania dotykowego, aby włączyć blokadę pierwszej kolumny.

Wyszukiwanie w tabelach

Udoskonalenia tabeli przestawnej

Do tabel przestawnych wprowadziliśmy dwa udoskonalenia:

  • Obecnie można zapisać stan układu tabeli przestawnej. Pozwala to przechowywać rozwinięte lub zwinięte węzły w formie zakładek. To udoskonalenie doskonale sprawdza się w udostępnianiu widoków dużych tabel przestawnych z wieloma węzłami.

    Tworzenie zakładki z rozwiniętą tabelą przestawną

  • Obecnie można sortować według pierwszej miary. Ta metoda sortowania jest nadrzędna wobec innych sortowań. Pozwala to na sortowanie kategorii w różny sposób, na przykład według sprzedaży, a nie według nazwy.

    Sortowanie według pierwszej miary

Udoskonalenia wykresu mapy

Wprowadziliśmy kilka ulepszeń właściwości warstw mapy. Od teraz dostępne są opcje formatowania liczb na wykresie mapy w zakresie koloru i rozmiaru według miary. Zwiększyliśmy limit elementów na warstwach map z punktami i obszarami do 50 000.

Właściwości mapy

Względny modyfikator (procenty)

Względny modyfikator zapewnia szybki sposób wyświetlania względnego procentu miary bez konieczności wpisywania składni wyrażenia. Można go użyć, aby zobaczyć wpływ określonych wyborów w stosunku do wyboru, w stosunku do sumy lub w stosunku do innych pól. Jest to ustawienie dostępne na wykresach słupkowych, kombi, liniowych oraz w tabelach.

Liczby względne

Pulpity i aplikacje

Dostosowywanie etykietki

Obecnie można wykluczyć domyślne miary w etykietkach. Można także ukryć wszystkie lub niektóre etykietki przed wizualizacją.

Niestandardowe etykietki

Wyzwalacz arkuszy

Funkcja ta pozwala dodawać działania wyzwalane, gdy użytkownik otwiera arkusz. Dzięki temu można włączyć bardziej zaawansowane funkcje nawigacji. Działania obejmują ustawianie wyborów, stanów pól, zakładek i zmiennych.

Dodawanie działań do arkuszy

Globalna nawigacja

Globalna nawigacja zapewnia nowe podejście do nawigacji najwyższego poziomu za pomocą list rozwijanych w kliencie Qlik Sense.

Nawigowanie przy użyciu kart

Kompozycje i style

Układ czcionki KPI 

Dostępne są nowe opcje przy wyborze zachowania układu czcionek w KPI. Można wybrać stały układ (zawsze ten sam rozmiar tekstu), płynny układ (rozmiar tekstu zależy od rozmiaru pola) lub responsywny (dostosowuje się do rozmiaru pola i długości tekstu).

Właściwości wskaźnika KPI

Zaawansowane funkcje tworzenia

Dystrybucja aplikacji do przestrzeni

W przypadku wdrożenia w wielu chmurach masz dodatkową kontrolę nad zasadami dystrybucji zawartości. Obecnie można wysyłać aplikacje tymczasowe z Qlik Sense Enterprise w środowisku Windows bezpośrednio do zarządzanej przestrzeni w Qlik Sense Enterprise SaaS w celu szerszego wykorzystania w całej organizacji. Te aplikacje są również odświeżane w zarządzanej przestrzeni po ich ponownym załadowaniu w środowisku Windows.

Publikowanie do hubów w chmurze

Udostępnianie zakładek

Aby usprawnić współpracę, dodaliśmy nowy sposób udostępniania zakładek w opublikowanych aplikacjach. Można skopiować łącze do zakładki społeczności, które następnie można udostępnić w innych kanałach, takich jak e-mail lub Slack.

Udostępnianie łączy do zakładek w hubach chmurowych

Bezpieczne zaplanowane przeładowania

Za pośrednictwem QMC można obecnie uruchamiać bezpieczne zaplanowane przeładowania. Poprawia to ochronę i zarządzanie dostępem do danych. Obejmuje to obsługę logowania jednokrotnego w wielu domenach.

Klaster usług: Personifikacja (tylko w języku angielskim)