Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą Wniosków

Wnioski to punkt wyjścia do badania danych i tworzenia wizualizacji. Wnioski wykorzystuje silnik Qlik Cognitive Engine w celu tworzenia wizualizacji na podstawie pól i elementów głównych, a także poprzedniki dotyczące używania pól w wykresach, których się nauczyła.

Otwórz Wnioski z karty Analizuj na górnym pasku narzędzi. Zostaniesz również zapytany, czy chcesz zobaczyć Wnioski podczas ładowania danych do swojej aplikacji. Jeśli masz poprzednią wersję programu Qlik Sense, możesz otworzyć Wnioski z prawej strony paska narzędzi w arkuszu.

Opcja menu Wnioski

Insights menu option.

W Wnioskach możesz wyszukiwać, aby wyświetlać wizualizacje, takie jak wykresy Wnioski i istniejące wizualizacje z Twoich arkuszy. Funkcja Wnioskimoże również generować zestawy wizualizacji poprzez analizowanie Twojego zestawu danych i tworzenie wykresów, które mogą Cię zainteresować.

Jeśli zmienisz dane w swojej aplikacji przez dodanie danych, utworzenie asocjacji, edycję tabel lub klasyfikowanie pól, wówczas wykresy wniosków wygenerowane przez Wnioski mogą ulec zmianie. Gdy funkcja Wnioski zostanie otwarta w opublikowanej aplikacji, wówczas sprawdza ona sposób używania pól i elementów głównych z modelu danych w wymiarach, miarach i wyrażeniach. Dodatkowo może się uczyć z poprzednich interakcji, które miały miejsce podczas tworzenia wykresów w innych aplikacjach.

Funkcja Wnioski obsługuje nawigację za pomocą klawiatury. Więcej informacji zawiera temat Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense.

Gdzie można korzystać z Wniosków

W przypadku Wniosków istnieją następujące ograniczenia:

 • Jeśli aplikacja jest publikowana, można wyszukiwać tylko elementy główne.

Proces wyszukiwania

Gdy wprowadzisz zapytanie wyszukiwania, aplikacja Qlik Sense wygeneruje odpowiedni wykres wniosków. Pola dla Wniosków można ustalić, wprowadzając je albo wybierając. Możesz również wprowadzać zapytania w języku naturalnym, takie jak Pokaż mi produkt według przychodów w Szwecji.

Uwaga: Dla zapytań w języku naturalnym aplikacja Qlik Sense obsługuje język angielski.

Funkcja Wnioski wykorzystuje określone przez Ciebie pola, ale w wygenerowanych wizualizacjach może również używać dodatkowych pól. Funkcja Wnioski analizuje Twój model danych oraz sposoby używania pól w istniejących wykresach i elementach głównych w Twojej aplikacji. Następnie nazwy pól, ich wartości oraz elementy główne są używane do generowania wizualizacji.

Ponadto funkcja Wnioski wykorzystuje wszelkie przekazane jej poprzedniki w celu ukrywania wykresów wniosków, ustawiania pól w postaci wymiarów lub miar, a także wykluczania pól z analizy. W Qlik Sense Enterprise funkcja Wnioski może również używać poprzedników, których nauczyła się z innych publikowanych aplikacji, pod warunkiem że używały podobnego lub identycznego modelu danych.

Gdy wprowadzisz zapytanie w języku naturalnym, funkcja Wnioski podejmie próbę znalezienia wyniku w postaci pasującego wykresu. Jeśli taki wynik zostanie znaleziony, pokazane zostaną dodatkowe powiązane wyniki. Jeśli znalezienie pasujących wyników będzie niemożliwe, funkcja Wnioski podejmie próbę zaoferowania wyników powiązanych. Możesz kliknąć ikonę Info , aby zobaczyć, w jaki sposób funkcja Wnioski wygenerowała wyniki z Twojego zapytania wyszukiwania

Wnioski w aplikacji.

Insight advisor displaying insight charts in an app.

A: Pola i elementy główne

Są to dostępne zasoby (pola i elementy główne) przeznaczone do tworzenia wykresów wniosków. Dostęp do pól można uzyskać, klikając ikonę H, a do elementów głównych, klikając ikonę é.

B: Pole wyszukiwania Wniosków

Wprowadź nazwę pola i elementu głównego, aby wyszukiwać wykresy, używając tych nazw pól.

C: Wykres wniosków

Są to wykresy wniosków utworzone za pomocą funkcji Wnioski. Funkcja Wnioski wskazuje liczbę wyników i dokonuje ich podziału według liczby wyników znalezionych, liczby wykresów istniejących w arkuszach oraz liczby wykresów nowo wygenerowanych przez Wnioski.

Wykresy wniosków mogą być dodawane do istniejących arkuszy albo do nowych arkuszy w aplikacji. Wykres wniosków można również pobrać jako grafikę, plik PDF lub jako arkusz kalkulacyjny Excel zawierający dane używane na tym wykresie.

Wykres można rozwinąć, wybierając go albo klikając ikonę s.

Jeśli wykres wniosków jest nowy, wówczas możesz go dodać do swoich arkuszy. Jeśli wykres już istnieje, możesz kliknąć nazwę arkusza u dołu wykresu, aby przejść do odpowiedniej strony.

Jeśli nie podoba Ci się konkretny wykres wniosków, możesz go ukryć i wówczas nie będzie uwzględniany w przyszłych wynikach. Jeśli zmienisz zdanie, możesz wyświetlić ukryte wykresy i przywrócić je.

Wybranie wykresu powoduje rozwinięcie go i umożliwia dokonywanie wyborów na jego obszarze. Wybory mają zastosowanie do wszystkich wyświetlanych wykresów wniosków. Wybory dokonane w wykresach z arkuszy są zachowywane podczas otwierania funkcji Wnioski. Wybory nie wpływają na wykresy utworzone przez funkcję Wnioski. Więcej informacji dotyczących badania wizualizacji i dokonywania wyborów zawiera temat Wykrywanie .

D: Panel właściwości

Panel właściwości zawiera opcje z zakresu edytowania wykresów wniosków oraz zmieniania poprzedników ustawionych w wykresie wniosków.

W obszarze Właściwości ogólne możesz wyświetlać i edytować swoje ukryte i wywnioskowane wykresy, a także poprzedniki ustawione w celu generowania wniosków.

W obszarze Właściwości wniosku można edytować wykres wniosków i wyświetlać jego szczegóły. Widoczny jest Typ analizy, która została użyta do utworzenia wykresu. Kliknij Help , aby dowiedzieć się więcej o użytym typie analizy. Możesz zmienić pola użyte jako Wymiary lub jako Miary, a także użytą agregację. W obszarze Szczegóły możesz sprawdzić, z jakiego powodu został utworzony wykres, oraz zmienić poprzedniki wykorzystane do nauki na podstawie wykresu.

Używanie języka naturalnego w zapytaniach wyszukiwania

Zapytanie wyszukiwania można sformułować, używając języka naturalnego — na przykład Show me Sales (aktualnie ta funkcja nie jest obsługiwana w języku polskim).

Zapytania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól lub synonimów nazw pól w używanym modelu danych.

Elementy główne można oznaczać znacznikami z synonimami, używając znaczników na elementach głównych. W znacznikach synonimów należy używać formatu alt:<termin>. Na przykład: alt:cities. Więcej informacji zawiera temat Oznaczanie elementów głównych znacznikami.

Zapytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

 • Czas: jednostka czasu lub daty. Na przykład Show me 2019 Sales.
 • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
 • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Zapytania wyszukiwania można formułować w taki sposób, aby stanowiły fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do zapytania vs lub compare. Na przykład Compare sales to expenses over time.

Aby uzyskać więcej informacji o zapytaniach w języku naturalnym, zobacz Funkcje zapytań w języku naturalnym w Qlik Sense.

Uwaga:

Jeśli pojawi się następujący komunikat o błędzie: „Nie można wygenerować wniosków. Spróbuj ponownie później”, może to oznaczać, że procesor nie spełnia wymagań Wniosków.

Sprawdź Wymagania systemowe programu Qlik Sense Enterprise (tylko w języku angielskim) i skontaktuj się z administratorem Qlik.

Edycja wykresów wniosków

Wykresy wniosków można edytować, zaznaczając dany wykres, klikając Edit, a następnie zmieniając właściwości w panelu Właściwości wniosku.

Możesz zmienić typ wykresu wniosków, wybierając opcję Typ wykresu a następnie inny typ wykresu.

Możesz zmienić pola użyte jako Wymiary lub jako Miary, a także użytą agregację. Jeśli wykres zawiera wiele miar lub wymiarów, możesz zmienić ich kolejność, przeciągając je. Jeśli filtry zostały określone w zapytaniu w języku naturalnym, możesz je także modyfikować. Wymiary i miary z wykresów wniosków można dodawać jako elementy główne.

Jeśli poddasz wykres edycji, funkcja Wnioski będzie mogła się uczyć z Twoich preferencji na tym wykresie, pod warunkiem że dodasz go do arkusza lub po zamknięciu edytora klikniesz opcję Ucz się. Poprzedniki ustawione przez użytkownika obowiązują tylko w odniesieniu do wystąpienia Wniosków tego użytkownika.

W obszarze Szczegóły możesz sprawdzić, z jakiego powodu został utworzony wykres, oraz zmienić poprzedniki wykorzystane przez funkcję Wnioski do nauki na podstawie wykresu. Po wybraniu szczegółów możesz je zmienić lub odrzucić. Możesz ustawić pola jako wymiary lub jako miarę. Możesz również wykluczyć pola z przyszłych analiz.

Ukrywanie wykresów wniosków

Podczas generowania wykresów wniosków możesz ukryć te wykresy, które nie mają być oferowane ponownie. Aby ukryć wykres, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie View Ukryj. Wykresy możesz również ukrywać w sekcji Szczegóły panelu Właściwości wniosku. W tym celu wybierz opcję Dla tej kombinacji danych zaproponowaliśmy wykres, a następnie kliknij polecenie Ukryj ten wykres.

Wykresy ukryte dla bieżącego zapytania wyszukiwania można zobaczyć w obszarze Właściwości ogólne.

Zarządzanie poprzednikami w wykresach wniosków

Poprzedniki ustawione w funkcji Wnioski można wyświetlić w obszarze Właściwości ogólne.

Opcja Ukryte wykresy zawiera wykresy ukryte przed zapytaniami. Możesz kliknąć ikonę Show this chart again aby ponownie wyświetlić wykres w zapytaniach.

Opcja Wykresy wykorzystane do nauki zawiera wykresy, które spodobały ci się w wynikach zapytań. Możesz usunąć wykresy wykorzystane do nauki, klikając Delete.

W obszarze Twoje zdefiniowane preferencje przedstawiane są wszystkie preferencje zapamiętane przez Wnioski. Preferencje można usuwać, klikając opcję Delete.

Możesz wyczyścić wszystkie ukryte wykresy, wykresy wykorzystane do nauki i precedensy, klikając Wyczyść wszystko.

Tworzenie wizualizacji za pomocą funkcji Wnioski

Uwaga:

Wykresy dodane do arkusza z funkcji Wnioski są pokazywane jako wygenerowane do czasu odświeżenia aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji kliknij Wnioski w menu rozwijanym Analizuj.
 2. Aby wygenerować wykresy na podstawie analizy danych, kliknij opcję Generuj wnioski.

 3. Aby wygenerować wykresy w oparciu o konkretne dane, wpisz zapytanie.

  Uwaga: Dla zapytań w języku naturalnym aplikacja Qlik Sense obsługuje język angielski.Qlik Sense Desktop nie obsługuje funkcji przekształcania głosu na tekst do wysyłania zapytań.

  Alternatywnie wybierz pola i elementy główne, których chcesz używać w wykresach wniosków. Wybierz dane z listy dostępnych zasobów albo wyszukaj je według nazw w polu wyszukiwania.

 4. Aby dodać wykres wniosków do swojej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać wykres do bieżącego arkusza, kliknij opcję Dodaj do arkusza.
  • Aby dodać wykres do konkretnego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz arkusz.
  • Aby dodać wykres do nowego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz opcję Utwórz nowy arkusz.

Tworzenie elementów głównych z wykresów wniosków

Wykonaj następujące czynności:

 1. We Wnioskach wybierz wykres wniosków i kliknij Edit.
 2. W panelu Właściwości wniosku kliknij wymiar lub miarę, a następnie kliknij Dodaj nowy.
 3. W oknie dialogowym Utwórz nowe wymiary lub Utwórz nowe miary kliknij przycisk Utwórz.

Wyłączanie funkcji Wnioski w aplikacji

Wnioski można wyłączyć w aplikacji, dodając zmienną, a następnie odświeżając aplikację. Wyłączenie Wniosków w opublikowanej aplikacji w Qlik Sense Enterprise lub aplikacji w hubie w chmurze uniemożliwia usłudze Precedents Service naukę na podstawie poprzedników z aplikacji. Po wyłączeniu Wniosków usługa nie będzie już mogła uczyć się agregacji, wymiarów ani miar używanych w konkretnym modelu danych, których mogłaby używać w aplikacjach z podobnym modelem danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W trybie edycji arkusza w panelu zasobów kliknij ikonę Ò.
 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
 3. W polu Nazwa wpisz wartość DISABLE_INSIGHTS.
 4. W obszarze Definicja wpisz dowolną wartość.
 5. Kliknij polecenie Zamknij.
 6. Odśwież aplikację.