Przeskocz do zawartości głównej
Tworzenie aplikacji

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Tworzenie aplikacji

Aplikacje Qlik Sense zawierają dane i używają wizualizacji do eksploracji tych danych. Wysnuwaj wnioski, stosując wybory do wizualizacji.

Podstawą aplikacji jest model danych i skrypt ładowania. Miary i wymiary są elementami danych wielokrotnego użytku używanymi do tworzenia wykresów. Arkusze oraz narracje wyświetlają i organizują wizualizacje. Zakładki to prosty sposób na zapisanie określonego stanu wyboru na arkuszu.

Building blocks of an app.

Użytkownik tworzący aplikację automatycznie staje się jej właścicielem. W zależności od posiadanych uprawnień dostępu inni użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, edytować ją i udostępniać innym. Zakres możliwych działań zależy też od tego, czy aplikacja jest opublikowana.

InformacjaFormat plików .qvf jest formatem własnościowym.

Podstawy

Menedżer danych i Edytor ładowania danych

Menedżer danych pozwala szybko dodawać i przekształcać dane. Umożliwia także powiązanie tabel danych. Edytor ładowania danych używa skryptów do łączenia się ze źródłem danych i pobierania danych. Zob. Zarządzanie danymi w aplikacjach za pomocą Menedżera danych i Korzystanie z edytora ładowania danych.

Model danych

Model danych nadaje strukturę załadowanym danym. Można ponownie załadować dane, aby zbudować model danych, który jest najlepszy dla Twojej aplikacji. Zob. Wyświetlanie modelu danych.

Miary

Miary to obliczenia używane w wizualizacjach. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem. Zob. Miary i Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Wymiary

Wymiary to pola używane w wizualizacjach. Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Zob. Wymiary i Pola.

Struktura i elementy wizualne

Arkusze

Arkusze zawierają wizualizacje danych (na przykład wykresy i tabele). Strukturę w swojej aplikacji tworzysz, grupując wizualizacje na arkuszach. Można na przykład stworzyć arkusz dla sprzedaży w Ameryce Północnej i inny arkusz dla Europy. Więcej informacji zawierają tematy Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy i Tworzenie wizualizacji .

Zakładki

Zakładki to skróty do określonego zestawu opcji i rozszerzeń wykresów. Zob. Oznaczanie selekcji zakładkami.

Narracje

Narracje bazują na migawkach wizualizacji. Łącząc migawki danych z określonych momentów i stanów selekcji, można prezentować dane w postaci narracji prowadzącej do nowych, odkrywczych wniosków. Zob. Narracje dotyczące danych.

InformacjaAplikacje Qlik Sense Desktop są zazwyczaj zapisywane w folderze <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps z nazwą pliku <nazwa_aplikacji>.qvf, gdzie <nazwa_aplikacji> jest nazwą aplikacji. Jeśli nazwa aplikacji zostanie zmieniona w Qlik Sense Desktop, wówczas .qvf nie zostanie zaktualizowane.