Przeskocz do zawartości głównej

Rozwiązywanie problemów — tworzenie aplikacji

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas tworzenia aplikacji i wizualizacji w programie Qlik Sense.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednego środowiska Qlik Sense do innego

Possible cause  

Aplikacja utworzona w środowisku Qlik Sense została przeniesiona do innego środowiska Qlik Sense.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proposed action  

Używając konsoli Qlik Management Console, importuj grafiki do lokalizacji docelowej ze środowiska Qlik Sense, w którym aplikacja została utworzona.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie lokacjami Qlik Sense: Przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została zaimportowana z Qlik Sense Desktop do Qlik Sense

Possible cause  

Aplikacja utworzona w programie Qlik Sense Desktop została importowana do środowiska Qlik Sense.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proposed action  

Używając konsoli Qlik Management Console, importuj grafiki z folderu grafiki aplikacji Qlik Sense Desktop.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie lokacjami Qlik Sense: Przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości.

Porada: Obrazy są dołączane automatycznie tylko w przypadku przeniesienia aplikacji z jednej instalacji Qlik Sense Desktop do innej.

Domyślna lokalizacja grafik w programie Qlik Sense Desktop to <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Uwaga: Jeśli w folderze Content\Default programu Qlik Sense Desktop zostały utworzone podfoldery w celu zorganizowania grafik, po importowaniu grafik konieczne będzie ręczne dodanie tych podfolderów do aplikacji i jej arkuszy, narracji oraz obiektów tekstu i grafiki.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednej instalacji Qlik Sense Desktop do innej

Possible cause  

Aplikacja została przeniesiona między instalacjami Qlik Sense Desktop.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proposed action  

Wykonaj następujące czynności:

  • Skopiuj grafiki z komputera, na którym aplikacja była tworzona, i wklej je do folderu grafik w lokalizacji docelowej.

Domyślna lokalizacja grafik w programie Qlik Sense Desktop to <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Nie działa grafika, której chcę użyć

Grafiki są częścią aplikacji jako miniatury aplikacji, arkuszy i narracji, w obiektach typu tekst i grafika oraz na slajdach narracji.

Possible cause  

Używasz grafiki o nieobsługiwanym formacie.

Proposed action  

Wykonaj następujące czynności:

  • Dokonaj konwersji grafiki na jeden z obsługiwanych formatów: png, jpg, jpeg lub gif.

Korzystanie z Wnioski wpływa na wydajność systemu

Wnioski używa pozycji głównych jako pól w zalecanych wykresach.

Possible cause  

Wykresy generowane przez Wnioski wybierają pola, które prowadzą do tworzenia wykresów zużywających znaczne ilości zasobów.

Proposed action  

Wykonaj następujące czynności:

  • Zmień pola, z których mogą korzystać użytkownicy opublikowanej aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Ukrywanie pól w analizie.