Przeskocz do zawartości głównej

Prezentowanie narracji

W celu sprawdzenia, jak wygląda i działa narracja podczas jej tworzenia, należy ją odtworzyć. Zajmie ona cały widok przeglądarki. Widoczne są migawki, aktywne arkusze danych, teksty, kształty i efekty wizualne.

Jeśli pojawią się pytania od odbiorców, można uzyskać dostęp do bieżących danych z migawek i do aktywnych arkuszy danych. Dzięki temu można znaleźć ukryte narracje do przedstawienia i prowadzić je w nowych kierunkach.

Narrację można odtworzyć w sposób, w jaki będzie prezentowana odbiorcom. Do dyspozycji są wówczas funkcje, które pozwalają na poruszanie się między slajdami. Na slajdzie, na którym wstawiono aktywny arkusz danych, należy najpierw kliknąć arkusz, zanim zacznie się w nim dokonywać wyborów.

Rozpoczęcie odtwarzania

Wykonaj następujące czynności:

 • W widoku Narracje kliknij Arrow right.

Narracja zostaje otwarta w pełnym widoku przeglądarki i jest gotowa do odtworzenia na bieżącym slajdzie.

Porada: Odtwarzanie narracji można też włączyć z przeglądu aplikacji lub nawigatora arkuszy przez długie dotknięcie narracji lub kliknięcie jej prawym przyciskiem myszy, a następnie wybranie polecenia Odtwórz z menu skrótów.
Uwaga: Na urządzeniu z ekranem dotykowym można powiększać i pomniejszać slajd, używając gestu uszczypnięcia. W trybie powiększenia nie można dokonywać wyborów w aktywnych arkuszach danych.

Pokazywanie informacji o punkcie danych

Wykonaj następujące czynności:

 • Aktywuj punkt danych, aby wyświetlić etykietę narzędzia z informacjami o punkcie danych.

Pokazywanie numeru slajdu

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij przycisk More u dołu slajdu, aby pokazać, który slajd jest obecnie przeglądany oraz łączną liczbę slajdów w narracji: <numer bieżącego slajdu> z <łączna liczba slajdów>.

Nawigacja między slajdami

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk More u dołu slajdu.
 2. Kliknij przycisk Previous oraz Next , aby nawigować między slajdami.
Uwaga: W przypadku urządzenia dotykowego można odpowiednio przesunąć w lewo lub w prawo, aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu. W przypadku komputera można użyć w tym celu klawiszy strzałek na klawiaturze lub klawisza spacji.

Interakcje z aktywnym arkuszem danych

Aby korzystać z aktywnego arkusza danych i dokonywać w nim wyborów, należy najpierw kliknąć w obszarze arkusza.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij w obszarze aktywnego arkusza danych.

W arkuszu można już dokonywać wyborów.

Uwaga: Aby wyłączyć możliwość dokonywania wyborów, należy kliknąć poza osadzonym arkuszem lub przejść do innego slajdu.

Więcej informacji zawiera temat Dokonywanie wyborów w aktywnym arkuszu danych.

Eksportowanie narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk More u dołu slajdu.
 2. Kliknij przycisk Print.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia PowerPoint.

Więcej informacji zawiera temat Eksportowanie narracji.

Kończenie odtwarzania

Wykonaj następujące czynności:

 • Aby zakończyć odtwarzanie, kliknij przycisk Cancel albo naciśnij klawisz Esc.