Przeskocz do zawartości głównej

Dokonywanie wyborów w aktywnym arkuszu danych

NA TEJ STRONIE

Dokonywanie wyborów w aktywnym arkuszu danych

Podczas odtwarzania narracji w aktywnych arkuszach danych można dokonywać wyborów tak samo jak w arkuszu w widoku arkusza.

Umożliwianie dokonywania selekcji

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku Narracje kliknij Arrow right nad osią czasu.
  2. Przejdź do slajdu z aktywnym arkuszem danych.
  3. Kliknij arkusz, aby umożliwić dokonywanie w nim wyborów.

    W arkuszu można już dokonywać selekcji.

  4. Zacznij dokonywać selekcji w wizualizacjach.

Wizualizacje są zależne od selekcji i pozwalają na filtrowanie podzbiorów danych.

Uwaga: Aby wyłączyć możliwość dokonywania wyborów, należy kliknąć poza arkuszem lub przejść do innego slajdu narracji.

Dokonywanie selekcji podczas odtwarzania narracji na małym ekranie wymaga wyświetlenia arkusza w widoku arkusza.

Resetowanie selekcji

Wybory dokonane w aktywnym arkuszu danych można zresetować.

Wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij polecenie Resetuj selekcje podczas odtwarzania narracji (w przypadku niektórych wyborów dokonanych w arkuszu).

Dokonane w aktywnym arkuszu danych wybory zostaną zresetowane do wyborów, które znajdowały się w aktywnym arkuszu danych w momencie jego wstawiania na slajdzie.

Uwaga: Taki reset umożliwia zawsze powrót do takich samych wyborów, które były zastosowane podczas wstawiania aktywnego arkusza danych na slajdzie.