Przeskocz do zawartości głównej

Blokowanie i odblokowywanie selekcji

NA TEJ STRONIE

Blokowanie i odblokowywanie selekcji

Opcja blokowania umożliwia ochronę selekcji.

Blokowanie selekcji

Aby zablokować selekcję, należy kliknąć ikonę blokady \ w wyskakującym oknie selekcji. Zablokowanie uniemożliwia wprowadzanie zmian w selekcji. Zablokowanej selekcji nie można zmienić ani wyczyścić. Jeśli próbuje się wybrać wykluczone wartości pola w zablokowanej selekcji, wówczas element selekcji będzie migać, aby wskazać, że zablokowana selekcja uniemożliwia dokonanie wyboru.

Zablokowane wartości Germany i Japan w selekcji Region.

Locked values within a selection.

Uwaga: Możliwe jest przejście wstecz w historii selekcji do stanu sprzed zablokowania wymiaru.

Odblokowywanie selekcji

Aby odblokować selekcję, należy kliknąć ikonę blokady [ w wyskakującym oknie selekcji. Po odblokowaniu selekcji można wprowadzać w niej zmiany albo ją wyczyścić.

Uwaga: Zapisanie aplikacji za pomocą Qlik Sense nie powoduje zapisania bieżących selekcji ani blokad. Selekcje i blokady muszą być wykonywane każdorazowo po otwarciu aplikacji.