Przeskocz do zawartości głównej

FindOneOf — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja FindOneOf() przeszukuje ciąg znaków, aby znaleźć pozycję wystąpienia dowolnego znaku z zestawu udostępnionych znaków. Zwracana jest pozycja pierwszego wystąpienia dowolnego znaku z zestawu wyszukiwania, chyba że podano trzeci argument (o wartości większej niż 1). W razie braku dopasowania zwracane jest 0.

Syntax:  

FindOneOf(text, char_set[, count])

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
char_set Zestaw znaków do wyszukania w tekście text.
count Określa wystąpienie każdego znaku, który ma zostać wyszukany. Na przykład wartość dwóch wyszukań dla drugiego wystąpienia.