Przeskocz do zawartości głównej

NORMDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

NORMDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NORMDIST() zwraca skumulowany rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia standardowego. Jeśli wartość mean = 0, a wartość standard_dev = 1, wówczas funkcja zwraca standardowy rozkład normalny.

Syntax:  

NORMDIST(value, [mean], [standard_dev], [cumulative])

Return data type: liczba

Arguments:  

Argument Opis
value Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu.
mean

Wartość opcjonalna określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.

Jeśli ten argument nie zostanie podany, jego wartością domyślną będzie 0.

standard_dev

Opcjonalna wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Jeśli ten argument nie zostanie podany, jego wartością domyślną będzie 1.

cumulative

Opcjonalnie można wybrać użycie standardowego rozkładu normalnego lub rozkładu skumulowanego.

0 = standardowy rozkład normalny

1 = rozkład skumulowany (domyślny)

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NORMINV w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.