Przeskocz do zawartości głównej

Stdev — funkcja skryptu

Funkcja Stdev() zwraca odchylenie standardowe wartości podane w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:  

Stdev([distinct] expr)

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną pominięte.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarami Type i MyStdev.

Przykład Wynik

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Stdev1:

LOAD Type,

Stdev(Value) as MyStdev

Resident Table1 Group By Type;

Wyniki obliczenia mediany są następujące Stdev():

  • Type wynosi MyStdev
  • Comparison wynosi 14.61245
  • Observation wynosi 12.507997