Przeskocz do zawartości głównej

Operatory logiczne

Wszystkie operatory logiczne interpretują wartości operandów jako wartości logiczne i zwracają w wyniku True (–1) lub False (0).

not Odwrotność logiczna. Jeden z nielicznych operatorów jednoargumentowych. Operacja zwraca logiczną odwrotność operandu.
and Koniunkcja logiczna (AND). Operacja zwraca wynik logicznej operacji AND na operandach.
or Alternatywa logiczna (OR). Operacja zwraca wynik logicznej operacji OR na operandach.
Xor Logiczna alternatywa wykluczająca (XOR). Operacja zwraca wynik logicznej operacji XOR na operandach. Jest to operacja podobna do OR logicznego, ale z tą różnicą, że daje w wyniku False, jeśli oba operandy mają wartość True.