Przeskocz do zawartości głównej

GeoGetPolygonCenter — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja GeoGetPolygonCenter() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresu w celu obliczania i zwracania punktu środka geometrii.

W niektórych sytuacjach konieczne jest umieszczenie na mapie kropki zamiast wypełnienia kolorem. Jeśli istniejące dane geoprzestrzenne są dostępne tylko w postaci geometrii obszaru (na przykład granica), wówczas należy użyć funkcji GeoGetPolygonCenter(), aby uzyskać parę współrzędnych (długość geograficzna i szerokość geograficzna) dla środka obszaru.

Syntax:  

GeoGetPolygonCenter(field_name)

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argument Opis
field_name Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i szerokością geograficzną, albo obszar.
Porada: W edytorze ładowania danych nie należy używać klauzuli Group by z tą funkcją ani z innymi funkcjami geoprzestrzennymi, które nie dokonują agregacji, ponieważ spowoduje to błąd podczas ładowania.

Ładowanie danych Twojej mapy