Przeskocz do zawartości głównej

GeoBoundingBox — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja GeoBoundingBox() służy do agregacji geometrii do obszaru oraz do obliczenia najmniejszego pola obwiedni, które zawiera wszystkie współrzędne.

Pole GeoBoundingBox jest reprezentowane przez listę czterech wartości: lewa strona, prawa strona, góra, dół.

Syntax:  

GeoBoundingBox(field_name)

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argument Opis
field_name Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i szerokością geograficzną, albo obszar.

Funkcja GeoBoundingBox() agreguje zestaw geometrii i zwraca cztery współrzędne dla najmniejszego prostokąta, który zawiera wszystkie współrzędne zagregowanej geometrii.

W celu wizualizacji wyniku mapy należy przenieść wynikowy ciąg znaków czterech współrzędnych do formatu wielokąta, oznakować przeniesione pole znacznikiem formatu geopolygon, a następnie przeciągnąć i upuścić to pole do obiektu mapy. Prostokątne pola zostaną wówczas wyświetlone w wizualizacji mapy.

Ładowanie danych Twojej mapy