Przeskocz do zawartości głównej

weekend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia (niedzieli) tygodnia kalendarzowego zawierającego datę date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat ustawiony w skrypcie.

Syntax:  

WeekEnd(date [, period_no[, first_week_day]])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
date Data do oceny.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości argumentu first_week_day są następujące:

  • 0 dla poniedziałku
  • 1 dla wtorku
  • 2 dla środy
  • 3 dla czwartku
  • 4 dla piątku
  • 5 dla soboty
  • 6 dla niedzieli

FirstWeekDay