Przeskocz do zawartości głównej

week — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601. Numer miesiąca jest obliczany na podstawie interpretacji daty z wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

 

Return data type: liczba całkowita

Argument Opis
timestamp Data oceniana jako znacznik czasu lub wyrażenie, którego wynikiem jest znacznik czasu, przeznaczona do konwersji, na przykład '2012-10-12'.
first_week_day

Jeśli wartość first_week_day nie zostanie określona, jako pierwszy dzień tygodnia zostanie zastosowana wartość zmiennej FirstWeekDay.

Aby użyć innego dnia jako pierwszego dnia tygodnia, ustaw first_week_day na wartość:

  • 0 dla poniedziałku
  • 1 dla wtorku
  • 2 dla środy
  • 3 dla czwartku
  • 4 dla piątku
  • 5 dla soboty
  • 6 dla niedzieli

Liczba całkowita zwrócona przez funkcję będzie teraz używać pierwszego dnia tygodnia ustawionego za pomocą first_week_day.

FirstWeekDay

broken_weeks

Jeśli wartość broken_weeks nie zostanie określona, wówczas wartość zmiennej BrokenWeeks zostanie zastosowana w celu zdefiniowania, czy tygodnie są dzielone, czy nie.

Domyślnie w funkcjach Qlik Sense stosuje się tygodnie niedzielone. Oznacza to, że:

  • W niektórych latach tydzień 1 zaczyna się w grudniu, a w innych tydzień 52 lub 53 przeciąga się na styczeń.
  • Co najmniej cztery dni tygodnia 1 przypadają w styczniu.

Alternatywnym wyjściem jest użycie podzielonych tygodni.

  • Tydzień 52 ani 53 nie przeciąga się na styczeń.
  • Tydzień 1 zaczyna się 1 stycznia i w większości przypadków nie jest pełnym tygodniem.

Można użyć następujących wartości:

  • 0 (=użyj niepodzielonych tygodni)
  • 1 (=użyj podzielonych tygodni)

BrokenWeeks

reference_day

Jeśli wartość reference_day nie zostanie określona, wówczas w celu zdefiniowania dnia w styczniu, który zostanie ustawiony jako dzień odniesienia do zdefiniowania tygodnia 1, zostanie użyta wartość zmiennej ReferenceDay. Domyślnie w funkcjach programu Qlik Sense za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Do ustawiania innych dni referencyjnych można użyć następujących wartości:

  • 1 (= 1 stycznia)
  • 2 (= 2 stycznia)
  • 3 (= 3 stycznia)
  • 4 (= 4 stycznia)
  • 5 (= 5 stycznia)
  • 6 (= 6 stycznia)
  • 7 (= 7 stycznia)

ReferenceDay