Przeskocz do zawartości głównej

converttolocaltime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej. Parametr place może być dowolnym miastem, miejscem albo strefą czasową z całego świata. 

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
timestamp Znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, które należy przekształcić.
place

Miejsce lub strefa czasowa z tabeli poprawnych miejsc i stref czasowych poniżej. W celu określenia czasu lokalnego można także użyć parametru GMT lub UTC. Prawidłowe są następujące wartości i zakresy przesunięcia czasu:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Uwaga: Można użyć wyłącznie standardowych przesunięć czasu. Nie można użyć dowolnego przesunięcia czasu, na przykład GMT-04:27.
ignore_dst Aby zignorować DST (czas letni), należy ustawić wartość True.

Otrzymany czas jest korygowany do czasu letniego, chyba że parametr ignore_dst ma wartość True.

Poprawne miejsca i strefy czasowe
Abu Dhabi Central America Kabul Newfoundland Tashkent
Adelaide Central Time (US & Canada) Kamchatka Novosibirsk Tbilisi
Alaska Chennai Karachi Nuku'alofa Tehran
Amsterdam Chihuahua Kathmandu Osaka Tokyo
Arizona Chongqing Kolkata Pacific Time (US & Canada) Urumqi
Astana Copenhagen Krasnoyarsk Paris Warsaw
Athens Darwin Kuala Lumpur Perth Wellington
Atlantic Time (Canada) Dhaka Kuwait Port Moresby West Central Africa
Auckland Eastern Time (US & Canada) Kyiv Prague Vienna
Azores Edinburgh La Paz Pretoria Vilnius
Baghdad Ekaterinburg Lima Quito Vladivostok
Baku Fiji Lisbon Riga Volgograd
Bangkok Georgetown Ljubljana Riyadh Yakutsk
Beijing Greenland London Rome Yerevan
Belgrade Greenwich Mean Time : Dublin Madrid Samoa Zagreb
Berlin Guadalajara Magadan Santiago  
Bern Guam Mazatlan Sapporo  
Bogota Hanoi Melbourne Sarajevo  
Brasilia Harare Mexico City Saskatchewan  
Bratislava Hawaii Mid-Atlantic Seoul  
Brisbane Helsinki Minsk Singapore  
Brussels Hobart Monrovia Skopje  
Bucharest Hong Kong Monterrey Sofia  
Budapest Indiana (East) Moscow Solomon Is.  
Buenos Aires International Date Line West Mountain Time (US & Canada) Sri Jayawardenepura  
Cairo Irkutsk Mumbai St. Petersburg  
Canberra Islamabad Muscat Stockholm  
Cape Verde Is. Istanbul Nairobi Sydney  
Caracas Jakarta New Caledonia Taipei  
Casablanca Jerusalem New Delhi Tallinn