Przeskocz do zawartości głównej

RangeMissingCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeMissingCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMissingCount() zwraca liczbę wartości nieliczbowych (w tym wartości NULL) w wyrażeniu lub polu.

Syntax:  

RangeMissingCount(first_expr[, Expression])

Return data type: integer

Arguments:  

Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające dane do zliczenia.

Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające zliczany zakres danych.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeMissingCount (1,2,4)

Zwraca wartość 0

RangeMissingCount (5,'abc') Zwraca wartość 1
RangeMissingCount (null( ))

Zwraca 1

Przykład z wyrażeniem:

RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))

Zwraca liczbę wartości nieliczbowych z trzech wyników funkcji MinString(MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
MyField RangeMissingCount(Above(MinString(MyField),0,3)) Explanation
10 2 Zwraca wartość 2, ponieważ nie ma wierszy powyżej tego wiersza, w wyniku czego brakuje dwóch z trzech wartości.
abc 2 Zwraca wartość 2, ponieważ nad bieżącym wierszem jest tylko jeden wiersz, a bieżący wiersz zawiera wartość nieliczbową ('abc').
8 1 Zwraca wartość 1, ponieważ jeden z trzech wierszy zawiera wartość nieliczbową ('abc').
def 2 Zwraca wartość 2, ponieważ dwa z trzech wierszy zawierają wartości nieliczbowe ('def' i 'abc').
xyz 2 Zwraca wartość 2, ponieważ dwa z trzech wierszy zawierają wartości nieliczbowe (' xyz' i 'def').
9 2 Zwraca wartość 2, ponieważ dwa z trzech wierszy zawierają wartości nieliczbowe (' xyz' i 'def').

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;