Przeskocz do zawartości głównej

XNPV — funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

XNPV — funkcja wykresu

Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez połączone w pary liczby zwracane przez wyrażenia podane jako pmt i date, iterowane po wymiarach wykresu. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Syntax:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Return data type: numeric Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta.

Arguments:  

Argument Opis
discount_rate discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.
pmt Płatności. Wyrażenie lub pole zawierające płatności w ramach przepływów pieniężnych odpowiadające harmonogramowi płatności podanemu argumentem date.
date Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Limitations:  

Argumenty discount_rate,pmt i date nie mogą zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne funkcje agregacji zawierają kwalifikatory TOTAL lub ALL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Examples and results:  

Przykład Wynik
XNPV(Discount, Payments, Date) -$3164.35

Dane zastosowane w przykładach:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');