Przeskocz do zawartości głównej

GetSelectedCount — funkcja wykresu

Funkcja GetSelectedCount() zwraca liczbę wybranych (zielonych) wartości w polu.

Syntax:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded [, state_name]])

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argumenty Opis
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.
include_excluded W przypadku ustawienia wartości True(), wówczas zliczanie obejmie wartości wybrane, które są aktualnie wykluczone przez selekcje w innych polach. Jeśli parametr ten ma wartość False lub został pominięty, wartości te nie zostaną uwzględnione.
state_name

Nazwa stanu alternatywnego, który został wybrany dla danej wizualizacji. Jeśli używany jest argument state_name, uwzględniane są tylko wybory powiązane z określoną nazwą stanu.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Examples and results:  

W poniższym przykładzie wykorzystano trzy pola wczytane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First name, drugie pole to Initials, a trzecie pole to Has cellphone.

Przykłady Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetSelectedCount ([First name])

1, ponieważ na liście First name wybrano jedną wartość.

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetSelectedCount ([Initials])

0, ponieważ na liście Initials nie wybrano żadnej wartości.

Nie wybieraj żadnych wartości na liście First name, ale wybierz wszystkie wartości na liście Initials, a następnie zaznacz wartość Yes na liście Has cellphone.

GetSelectedCount ([Initials], True())

6. Wybrane na liście wartości InitialsMC i PD mają na liście Has cellphone przypisaną wartość No, ale zwracana jest nadal liczba 6, ponieważ argument include_excluded ma wartość True().

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');