Visualization bundle

Wizualizacje stanowią istotny sposób przekazywania informacji z dużej ilości danych. Pakiet Visualization bundle jest zestawem rozszerzeń, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense. Te rozszerzenia są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie rozszerzeń

Pakiet Visualization bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować sposób instalacji rozszerzenia, zobacz temat: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

Tworzenie rozszerzeń

Rozszerzenia wizualizacji znajdują się w panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe.

Zawiera następujące rozszerzenia:

 • Rozszerzenie Bar & area chart

  Tworzenie wykresów słupkowych i warstwowych oraz rozszerzanie ich za pomocą przejść i łączników.

 • Rozszerzenie Bullet chart

  Wykres pociskowy jest miernikiem, który może również pokazywać znacznik wskazujący wartość docelową oraz zakres jakościowy w celu przedstawienia wyników.

 • Rozszerzenie Wykres lejkowy

  Wykres lejkowy jest wizualną reprezentacją połączonych etapów procesu liniowego.

 • Rozszerzenie Heatmap chart

  Wykres, który pokazuje dane porównawcze oraz wartości reprezentowane jako kolory.

 • Rozszerzenie Multi KPI

  Rozszerzenie, które pokazuje wskaźniki KPI dla wartości wielu wymiarów i pozwala szybko zrozumieć oraz śledzić wydajność.

 • Rozszerzenie Network chart

  Służy do tworzenia diagramu klastra, który reprezentuje graficzny wykres sieci komputerowej.

 • Rozszerzenie Radar chart

  Umożliwia utworzenie dwuwymiarowego wykresu z osiami promieniowymi w celu pokazania oceny miary w jednym wymiarze lub innym.

 • Rozszerzenie Sankey chart

  Wykres w postaci diagramu schematu blokowego podkreślający główne transfery lub przepływu w zdefiniowanych granicach systemu.

 • Rozszerzenie Word cloud chart

  Wykres w postaci chmury słów, których wielkość jest oparta na wartości miary.

Ograniczenia

Gdy używasz rozszerzeń wizualizacji z pakietu rozszerzeń zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia ogólne, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.