QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach

Zmienna w aplikacji Qlik Sense to kontener, w którym przechowywana jest wartość statyczna lub obliczenie, na przykład wartość liczbowa lub alfanumeryczna. W przypadku użycia tej zmiennej w aplikacji, wszelkie dokonywane w niej zmiany zostaną zastosowane wszędzie tam, gdzie jest ona używana. Zmienne można definiować z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora ładowania danych. Do ustawiania wartości zmiennej służą instrukcje Let i Set w skrypcie ładowania danych.

Porada: Gdy w wyrażeniach używane są zmienne, możliwa jest jednoczesna zmiana wyrażenia używanego w całej gamie wykresów przez prostą edycję zmiennej.

W celu otwarcia przeglądu Zmienne należy kliknąć ikonę Variables na pasku edycji podczas edycji arkusza.

W przeglądzie zmiennych dostępne są następujące akcje:

 • Tworzenie nowej zmiennej.
 • Edytowanie wybranej zmiennej.

 • Usuwanie wybranej zmiennej.
Uwaga: Aby edytować lub usunąć zmienną zdefiniowaną w skrypcie, należy dokonać edycji skryptu.

Wyświetlanie przeglądu wszystkich zmiennych w aplikacji

W aplikacji nieopublikowanej można wyświetlić przegląd wszystkich zmiennych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Podczas edycji arkusza kliknij Ò na pasku edycji, aby otworzyć przegląd zmiennych.

  Zostanie otwarty przegląd zmiennych, w którym widoczna będzie lista wszystkich zmiennych w aplikacji wraz z ich ewentualnymi definicjami.

 2. Na liście wybierz zmienną, której szczegóły chcesz wyświetlić.

  Zmienna zostanie rozwinięta i widoczne będą ewentualne szczegółowe informacje dotyczące zmiennej takie jak definicja, opis i znaczniki.

  Uwaga: Podczas tworzenia i edycji zmiennej wszystkie pola, oprócz pola nazwy, można zostawić puste.