Formatowanie tekstu na slajdach

Na slajdzie narracji można zmienić format tekstu za pomocą paska narzędzi formatowania tekstu. Zmienić można kolor, rozmiar i styl czcionki oraz wyrównanie tekstu. Ponadto można dodać łącza i zakładki.

Pasek narzędzi formatowania obiektu tekstu akapitu.

Text formatting toolbar.

Uwaga: Aby aktywować na potrzeby formatowania obiekt tekstu, należy go dwukrotnie kliknąć.

Zmiana stylu czcionki

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij dwukrotnie obiekt tekstu do sformatowania.Alternatywnie, kliknij obiekt tekstu albo Edit.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi formatowania tekstu.

 2. Wybierz tekst, którego styl chcesz zmienić.

 3. Kliknij co najmniej jedną z ikon Text-Bold, Text-italic oraz Text-Underlined.
 4. Kliknij poza obiektem tekstu lub kliknij Edit.

Styl czcionki tekstu został zmieniony.

Zmiana rozmiaru czcionki w akapitach

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij dwukrotnie obiekt tekstu Akapit do sformatowania. Alternatywnie, kliknij obiekt tekstu albo Edit.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi formatowania tekstu.

 2. Wybierz tekst, którego rozmiar chcesz zmienić.

 3. Obok wskaźnika rozmiaru czcionki kliknij S, a następnie wybierz rozmiar: XS, S, M, L lub XL.
 4. Kliknij poza obiektem tekstu lub kliknij Edit.

Rozmiar czcionki tekstu został zmieniony.

Zmiana rozmiaru czcionki w tytułach

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij dwukrotnie obiekt tekstu Tytuł do sformatowania.

 2. Przeciągnij jeden z rogów, aby zmienić rozmiar czcionki

 3. Kliknij poza obiektem tekstu lub kliknij Edit.

Rozmiar czcionki tekstu został zmieniony.

Zmiana wyrównania tekstu w akapitach

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij dwukrotnie obiekt tekstu Akapit do sformatowania. Alternatywnie, kliknij obiekt tekstu albo Edit.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi formatowania tekstu.

 2. Kliknij akapit tekstu, który chcesz wyrównać.
 3. Kliknij przycisk Align left, Align right lub Align center.
 4. Kliknij poza obiektem tekstu lub kliknij Edit.

Wyrównanie tekstu zostało zmienione.

Uwaga: Domyślnie tekst jest wyrównany do lewej.

Zmiana koloru tekstu

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij dwukrotnie obiekt tekstu do sformatowania. Alternatywnie, kliknij obiekt tekstu albo Edit.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi formatowania tekstu.

 2. Wybierz tekst, którego kolor chcesz zmienić.

 3. Obok wskaźnika koloru na pasku narzędzi kliknij S.

  Zostanie wyświetlona paleta kolorów.

 4. Kliknij odpowiedni kolor na palecie.

 5. Kliknij poza obiektem tekstu lub kliknij Edit.

Kolor ten zostanie zastosowany w tekście.