Dodawanie tekstu do slajdów

Do slajdu narracji można dodawać tekst w różnych stylach.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Text na panelu narzędzi narracyjnych w widoku Narracje.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Obiekty tekstu.

  2. Odszukaj styl tekstu, który chcesz dodać, i przeciągnij go na slajd.

    Obiekt tekstu zostanie umieszczony na slajdzie i przyciągnięty do siatki. W celu swobodnego przesuwania można używać klawiszy strzałek na klawiaturze.

  3. Dwukrotnie kliknij obiekt tekstu lub kliknij Edit.
  4. Podaj tekst.
  5. Kliknij poza obiektem tekstu lub kliknij Edit.

Tekst został zapisany.