Usuwanie efektu z migawki

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku narracji kliknij prawym przyciskiem myszy migawkę z efektem do usunięcia.

    Zostanie wówczas wyświetlone menu skrótów.

  2. W menu skrótów kliknij polecenie Usuń efekt.

Efekt został usunięty z migawki.

See also: