Udostępnianie i pobieranie zawartości aplikacji w hubie w chmurze

Z aplikacji można udostępniać wnioski. Arkusze i wizualizacje można pobierać jako pliki PDF i grafiki. Jeśli użytkownicy mają dostęp do huba w chmurze, wówczas można udostępniać łącza do wizualizacji z niestandardowymi stanami wyboru, co pozwala na szybkie udostępnianie wstępnych wniosków.