QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Selekcja za pomocą lassa

Aby dokonać selekcji przez rysowanie lub zaznaczenie lasso, należy kliknąć w środku wizualizacji i włączyć funkcję selekcji za pomocą ikony, klikając ikonę lassa u góry wizualizacji. Można również nacisnąć klawisz Shift na klawiaturze i dokonać selekcji.

Aby zarejestrować i wybrać punkty danych, należy odręcznie narysować okrąg.

Selekcja wartości na wykresie punktowym wykonana za pomocą lassa.

Scatter plot with lasso selection.

Selekcje za pomocą lassa obejmują tylko widoczne punkty danych. W przypadku wykresów, w których używana jest oś ciągła, punkty danych niewidoczne na wykresie zostaną wykluczone, nawet jeśli znajdują się w wybranym obszarze.