QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Unqualify

Instrukcja Unqualify służy do wyłączania kwalifikowania nazw pól, które zostało wcześniej włączone przy użyciu instrukcji Qualify.

Syntax:  

Unqualify *fieldlist

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których kwalifikacja powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej instrukcji Qualify.

Example 1:  

Unqualify *;

Example 2:  

Unqualify TransID;

See also: