QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Panel właściwości

Podczas edycji wizualizacji lub arkusza panel właściwości jest dostępny po prawej stronie. Jeśli jest ukryty, kliknij polecenie h w prawym dolnym rogu.

W zależności od rodzaju edytowanej wizualizacji dostępne są różne opcje ustawień. Zwykle można wykonywać następujące operacje:

  • edytowanie tytułów;
  • dodawanie wymiarów i miar oraz określanie sposobów ich wyświetlania;
  • ustawianie kolejności i kryteriów sortowania;
  • zmiana sposobu wyświetlania wizualizacji w arkuszach.
  • Włączanie wyświetlania opisów dla wizualizacji, ich miar i wymiarów
Uwaga: Powiązanej wizualizacji nie można edytować, ale można edytować jej wizualizację główną z elementów głównych. Zmiany zostaną zastosowane względem wszystkich wystąpień wizualizacji głównej.