Zapisywanie skryptu ładowania

W chwili zapisania skryptu zapisywana jest cała aplikacja, ale nie następuje automatyczne przeładowanie danych.

Edytor ładowania danych zapisuje wyniki pracy automatycznie, gdy wprowadzasz zmiany w skrypcie ładowania. Aby wymusić zapisanie, można nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+S.

Po zapisaniu skryptu aplikacja nadal zawiera stare dane z poprzedniego przeładowania, co jest zasygnalizowane na pasku narzędzi. Jeśli wymagane jest zaktualizowanie aplikacji z uwzględnieniem nowych danych, kliknij polecenie Ładuj dane° na pasku narzędzi edytora ładowania danych.

Podczas zapisywania skrypt jest automatycznie sprawdzany w poszukiwaniu błędów składniowych. Błędy składniowe są wyróżnione w kodzie, a wszystkie sekcje skryptu zawierające takie błędy są wskazane ikoną ù obok etykiety sekcji.

Uwaga: Załadowanie danych powoduje automatyczne zapisanie skryptu w aplikacji.