QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Ukrywanie pól w analizie

W programie możesz ukrywać pola danych, które mają być niedostępne podczas budowania wizualizacji w widoku arkusza albo w poradzie dot. wniosków. Mogą na przykład istnieć pola, które są używane tylko do obliczania innego pola. Te pola można ukryć w Menedżerze danych, aby były niedostępne w panelu zasobów arkuszy albo z porady dot. wniosków, ale pozostały dostępne w Menedżerze danych i edytorze ładowania danych.

Po ukryciu pola wszystkie istniejące relacje, jakie istnieją dla pola, takie jak powiązania albo użycie w obliczeniach, zostaną zachowane. Jeśli pole jest aktualnie używane, na przykład w elemencie głównym lub w istniejącym wykresie, wówczas nadal będzie tam dostępne, ale będzie niedostępne do użycia w nowych elementach głównych i wizualizacjach.

Uwaga:

Wszystkie pola ukryte można zobaczyć w Menedżerze danych, przechodząc do edytora ładowania danych i otwierając sekcję wygenerowaną automatycznie. Wszystkie pola ukryte będą widoczne na liście jako TAG FIELD <nazwa pola> WITH '$hidden';.

Ukrywanie pola w analizie

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Ô powyżej nagłówka pola.

  2. Kliknij opcję Ukryj w analizie.

Pole zostanie ukryte w widoku arkusza oraz w poradzie dot. wniosków. Pola ukryte są oznaczone znakiem , który jest dodany nad nagłówkiem pola.

Pokazywanie pola ukrytego

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę Ô lub nad nagłówkiem pola.
  2. Kliknij opcję Pokaż w analizie.

Pole stanie się dostępne w widoku arkusza oraz w poradzie dot. wniosków.