Hub w chmurze

W zależności od wdrożenia rozwiązania Qlik Sense Enterprise uruchomienie programu Qlik Sense może spowodować przejście do huba w chmurze. W hubie w chmurze można tworzyć i udostępniać aplikacje, a także interaktywnie z nich korzystać.

Hub w chmurze jest podzielony na trzy sekcje:

 • Strona główna
 • Eksploruj
 • Twój profil

Strona główna

Gdy zalogujesz się do huba w chmurze, najpierw znajdziesz się w sekcji Strona główna. W sekcji Strona główna wyświetlane są niedawno dodane aplikacje, do których masz dostęp, Twoje ulubione aplikacje, a także niedawno dodane kolekcje.

Sekcja Strona główna huba w chmurze

The Home page of the cloud hub

Eksploruj

W sekcji Eksploruj możesz wyświetlać aplikacje i przestrzenie, do których masz dostęp. Możesz także tworzyć nowe aplikacje i przestrzenie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze. Domyślnie w sekcji Eksploruj wyświetlane są wszystkie aplikacje z przestrzeni, do których masz dostęp. Aby wyświetlić aplikacje z konkretnej przestrzeni, możesz wybrać odpowiednią przestrzeń z menu rozwijanego przestrzeni.

Aplikacje można wyświetlać w widoku kafelków lub widoku listy. Aplikacje można również filtrować według znaczników. W przypadku filtrowania aplikacji według znaczników widoczne będą tylko znaczniki, które zawierają co najmniej jedną aplikację, do której masz dostęp.

Aplikacje mogą być sortowane w porządku alfabetycznym, według daty utworzenia lub daty modyfikacji. Aplikacje możesz filtrować według aplikacji, które posiadasz lub które należą do innych osób.

Sekcja Eksploruj w hubie w chmurze

The Explore section of the cloud hub

Profil

W swoim profilu możesz wyświetlać swoje pozycje ulubione, kolekcje prywatne, a także aplikacje dodane przez Ciebie do huba w chmurze — zarówno do Twojej przestrzeni Prywatnej, jak i przestrzeni udostępnionych. Dostęp do swojego profilu możesz uzyskiwać, klikając jego ikonę. Nowe aplikacje możesz tworzyć w obszarze Twoja zawartość. Kolekcje możesz wyświetlać i tworzyć w obszarze Twoje kolekcje. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze.

Aplikacje mogą być sortowane w porządku alfabetycznym, według daty utworzenia lub daty modyfikacji.

Profil w hubie w chmurze z otwartym menu ikony profilu

A profile from the cloud hub

Aplikacje

Aplikacje możesz dodawać do huba w chmurze w sekcji Eksploruj, a także z obszaru Twoja zawartość w Twoim profilu. Możesz tworzyć nowe aplikacje, duplikować istniejące oraz ładować aplikacje. Możliwe jest ładowanie aplikacji wyeksportowanych z huba w chmurze lub innych wersji programu Qlik Sense. Aplikacje można zachować jako prywatne albo je udostępniać innym członkom huba w chmurze. Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Qlik Sense, zapoznaj się z tematem Tworzenie aplikacji .

W każdej aplikacji w hubie w chmurze wyświetlana jest jej nazwa, opis, nazwa właściciela oraz data modyfikacji. Możesz kliknąć aplikację, aby ją otworzyć. Możesz kliknąć ikonę More , aby zobaczyć więcej opcji dla aplikacji, co obejmuje między innymi:

 • Wyświetlanie szczegółów aplikacji

  Wybranie opcji Szczegóły powoduje wyświetlenie przeglądu informacji o aplikacji. Pokazywane są data utworzenia aplikacji, jej modyfikacji oraz ostatniego ładowania. Opcja Szczegóły powoduje również pokazanie znaczników zastosowanych względem aplikacji oraz użytkowników, którzy mogą uzyskiwać do niej dostęp. W obszarze Szczegóły można również wyświetlić historię ładowania aplikacji.

 • Udostępnianie aplikacji

  Aplikację możesz udostępnić wszystkim pozostałym członkom huba w chmurze. Udostępnienie powoduje udzielenie dostępu do odczytu aplikacji innym członkom huba w chmurze.

  Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze

 • Edytowanie aplikacji

  Możesz zmienić nazwę aplikacji, jej opis, znaczniki oraz przestrzeń.

  Edycja szczegółów aplikacji w hubie w chmurze

 • Duplikowanie aplikacji

  Możesz utworzyć kopię konkretnej aplikacji.

  Duplikowanie aplikacji w hubie w chmurze

 • Ładowanie aplikacji

  Możesz ręcznie ładować dane aplikacji.

  Ręczne ładowanie danych aplikacji

 • Planowanie ładowania aplikacji

  Możesz opracować harmonogram, aby zautomatyzować ładowanie danych aplikacji.

  Planowanie ładowania danych aplikacji

 • Usuwanie aplikacji

  Możesz usunąć aplikację z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji w hubie w chmurze

Przestrzenie

Przestrzenie to obszary huba w chmurze, w których przechowywane są aplikacje. Przestrzenie mogą być prywatne lub udostępnione.

Każdy użytkownik posiada przestrzeń prywatną, w której domyślnie przechowywane są aplikacje tworzone przez tego użytkownika. Przestrzenie prywatne są przestrzeniami osobistymi, ale aplikacje z przestrzeni prywatnej mogą być udostępniane innym członkom huba w chmurze. Więcej informacji o udostępnianiu aplikacji z przestrzeni prywatnej zawiera temat Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze.

Użytkownicy posiadający licencję Professional mogą tworzyć przestrzenie udostępnione. Bezpośrednio po utworzeniu przestrzenie udostępnione są prywatne. Przestrzenie udostępnione pozwalają na wspólne rozwijanie aplikacji. Dodatkowo przestrzenie ograniczają dostęp do aplikacji w konkretnej przestrzeni. Dostęp do aplikacji w konkretnej przestrzeni jest udzielany poprzez dodanie członków do tej przestrzeni.

Przestrzenie, do których masz dostęp, możesz wybierać z listy rozwijanej w sekcji Eksploruj. Możesz także tworzyć nowe przestrzenie z listy rozwijanej przestrzeni.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Praca w przestrzeniach udostępnionych.

Porządkowanie aplikacji w hubie w chmurze

Aplikacje możesz porządkować, korzystając ze znaczników, kolekcji prywatnych oraz ulubionych.

Do swoich aplikacji możesz dodawać znaczniki, aby grupować je z powiązanymi aplikacjami. Aplikacje mogą być oznaczane znacznikami podczas tworzenia albo edycji. Znacznikami możesz oznaczać tylko swoje aplikacje albo aplikacje w przestrzeni, do której masz uprawnienie do edycji. Znaczniki są udostępniane w hubie w chmurze, ale dla konkretnego użytkownika widoczne są tylko jego własne znaczniki oraz znaczniki przypisane do aplikacji, które zostały mu udostępnione.

Aplikacje można porządkować, korzystając z kolekcji prywatnych. Kolekcje umożliwiają grupowanie własnych aplikacji, jak również aplikacji innych członków huba w chmurze. Kolekcje prywatne nie są udostępniane innym członkom huba w chmurze. W celu dodania aplikacji do kolekcji prywatnej należy kliknąć ikonę plusa w aplikacji. W oknie, które zostanie otwarte, można również usunąć aplikację z kolekcji albo utworzyć nową aplikację.

Możliwe jest również ustawianie aplikacji jako ulubionych. Aby ustawić aplikację jako ulubioną, kliknij ikonę gwiazdki w aplikacji. W celu wyświetlenia ulubionych kliknij ikonę profilu, a następnie wybierz opcję Ulubione.