Pobieranie wizualizacji w hubie w chmurze

W hubie w chmurze można pobierać wizualizacje jako grafiki lub jako pliki PDF. Gdy pobierasz wizualizację w arkuszu, otwiera się okno dialogowe Pobierz, co pozwala na skonfigurowanie grafiki lub pliku PDF.

Domyślnie grafika zawiera bieżący widok wyświetlanych danych lub szczegółów. Ilość danych lub szczegółów wyświetlanych w grafice można modyfikować, dostosowując szerokość i wysokość grafiki. Podgląd grafiki jest dostosowywany w miarę wprowadzania zmian. Qlik Sense generuje grafiki w formacie .png.

Podczas eksportowania plików PDF można wybrać rozmiar papieru, ustawić orientację poziomą lub pionową dla pliku PDF i dostosować skalę wizualizacji na pliku PDF. Podgląd pliku PDF jest dostosowywany w miarę wprowadzania zmian. W panelu podglądu można dodatkowo obracać, pobierać i drukować wyświetlany w podglądzie plik PDF.

Nie można eksportować następujących typów obiektów:

  • Panele filtrowania
  • Tytuły arkuszy
Uwaga:

Rozszerzenie wizualizacji (obiekt niestandardowy) można pobrać jako obraz .

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij tę wizualizację prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Download Pobierz.
  2. Wybierz opcję Grafika lub PDF i skonfiguruj pobieranie.
  3. Kliknij opcję Pobierz.