Ładowanie danych z plików

Program Qlik Sense może odczytywać dane z plików w różnych formatach:

 • Pliki tekstowe, gdzie dane w polach są oddzielane ogranicznikami takimi jak przecinki, tabulatory lub średnikami (na przykład pliki CSV).
 • Tabele HTML.
 • Pliki programu Excel (z wyjątkiem plików programu Excel chronionych hasłem).

  Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel.

 • plikach XML.
 • Natywne pliki QVD i QVX programu Qlik.
 • Pliki o stałej długości wiersza.
 • Pliki DIF (Data Interchange Format). Pliki DIF mogą być ładowane wyłącznie za pomocą edytora ładowania danych.

Pliki można ładować z różnych typów powiązań między danymi:

Jak ładować dane z plików?

Sposoby ładowania danych z plików:

 • Dodawanie danych za pomocą opcji Dodaj dane, co jest najszybszym sposobem ładowania danych z pliku. Dane można załadować z istniejącego powiązania między danymi albo nawiązać w czasie rzeczywistym połączenie z nowym źródłem danych.

  Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych do aplikacji.

 • Wybranie danych na podstawie połączenia do danych w edytorze ładowania danych.

  Zamiast ręcznie wpisywać instrukcje w edytorze ładowania danych, można skorzystać z okna dialogowego Wybierz dane, aby wybrać dane do załadowania.

  Więcej informacji zawiera temat Wybieranie danych w edytorze ładowania danych.

 • Ładowanie danych z pliku na podstawie kodu skryptu

  Pliki są ładowane za pomocą instrukcji LOAD w skrypcie. Instrukcje LOAD mogą obejmować pełny zestaw wyrażeń skryptu.

  Do odczytania danych z innej aplikacji Qlik Sense można użyć instrukcji Binary.

  Więcej informacji zawiera temat Load.

Ładowanie plików z lokalnych i sieciowych folderów plików

Za pośrednictwem połączenia z folderem można ładować pliki z lokalnych i sieciowych folderów plików. W połączeniu do danych należy zdefiniować następujące ustawienia.

Uwaga: Ta funkcjonalność jest niedostępna w środowisku Kubernetes.
Ustawienia połączenia do danych
Element interfejsu użytkownika Opis
Ścieżka

Ścieżka do folderu zawierającego pliki danych. Można: wybrać folder, wpisać poprawną ścieżkę lokalną lub wpisać ścieżkę UNC.

Przykład poprawnej ścieżki lokalnej: C:\data\MyData\

Przykład ścieżki UNC: \\myserver\filedir\

Uwaga: W ścieżce nie można użyć nazwy zmapowanego dysku sieciowego.
Nazwa Nazwa połączenia do danych.

Ładowanie plików z zasobów webowych

Za pomocą połączeń do danych z plików webowych można ładować pliki z zasobów sieciowych, takich jak FTP, HTTP lub HTTPS. Plik może być dowolnego typu obsługiwanego przez Qlik Sense. W połączeniu do danych należy zdefiniować następujące ustawienia.

Uwaga: Ta funkcjonalność jest niedostępna w środowisku Kubernetes.
Ustawienia połączenia do danych z plików sieciowych
Element interfejsu użytkownika Opis
URL

Pełny adres URL do pliku webowego, z którym ma być nawiązane połączenie, wraz z identyfikatorem protokołu.

Example: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls

W przypadku połączeń FTP może być konieczne używanie znaków specjalnych, na przykład : lub @ w części adresu URL określającej nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest wtedy zastąpienie znaków specjalnych znakiem procenta z kodem szesnastkowym ASCII odpowiedniego znaku. Na przykład znak : należy zastąpić ciągiem '%3a', a znak @ ciągiem '%40'.

Nazwa Nazwa połączenia do danych.

Adres URL ustawiony w połączeniu do danych z pliku webowego jest domyślnie statyczne, ale można zastąpić adresu URL, używając ustawienia URL is w specyfikacji formatu. Jest to sposób użyteczny, gdy wymagane jest załadowanie danych z adresów URL utworzonych dynamicznie.

Więcej informacji zawiera temat URL is.

Ładowanie danych z adresu URL utworzonego dynamicznie

W tym przykładzie chcemy załadować posty z pierwszych 10 stron forum New to Qlik Sense w społeczności Qlik Community. Forum zawiera 20 postów na każdej stronie, a ostatni parametr adresu URL — start — określa post, który będzie pokazywany jako pierwszy post na stronie. Przykładowy adres URL określa, że na stronie będą pokazywane posty począwszy od postu numer 20, a następnie 20 kolejnych postów.

Uwaga: Ta funkcjonalność jest niedostępna w środowisku Kubernetes.

https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20

 

Licznik i umożliwia przechodzenie przez strony z krokiem 20 do 180, co oznacza wykonanie pętli For 10 razy.

W celu załadowania strony należy zastąpić stronę początkową instrukcją $(i) na końcu adresu URL w ustawieniu URL is.

For i = 0 to 180 step 20 LOAD Title1, "Author", F6 As Replies, Views, "Latest activity" FROM [lib://x2] (URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1); Next i;

To spowoduje załadowanie 200 najnowszych postów z forum w tabeli, wraz z danymi, takimi jak tytuł, autor, liczba odpowiedzi i wyświetleń, a także czas ostatniej aktywności.