QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Usuwanie zakładek

Istnieje kilka różnych sposobów usuwania zakładek.

Usuwanie zakładki w widoku arkusza

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku arkusza kliknij Bookmark na pasku narzędzi.

  2. Kliknij ] obok zakładki, którą chcesz usunąć.

  3. Kliknij ikonę @.
  4. Kliknij ikonę Ö.

  5. Aby potwierdzić chęć usunięcia zakładki, kliknij w oknie dialogowym opcję Usuń.

Zakładka została usunięta.

Usuwanie zakładki z przeglądu aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji kliknij >, aby wyświetlić zakładki.

  2. Kliknij ] obok zakładki, którą chcesz usunąć.

  3. Kliknij ikonę @.
  4. Kliknij ikonę Ö.

  5. Aby potwierdzić chęć usunięcia zakładki, kliknij w oknie dialogowym opcję Usuń.

Zakładka została usunięta.

Porada: W oknie dialogowym zakładek możesz długo dotknąć/kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę i wybrać opcję Usuń.