Adding apps to the cloud hub

You can add, edit, and share apps directly in the cloud hub.

Aplikacje mogą być dodawane w hubie w chmurze przez użytkowników pełniących rolę Professional. Członkowie huba w chmurze mogą wyświetlać udostępnione aplikacje i używać ich. Nie mogą dodawać zawartości społeczności, takiej jak arkusze i narracje, do aplikacji udostępnionych, chyba że aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnionej, do której mają dostęp do edytowania.

Uwaga:

Aplikacje utworzone w Qlik Sense Enterprise i opublikowane do huba w chmurze nie mogą być edytowane ani udostępniane z huba w chmurze. Jeśli wymagane jest edytowanie tych aplikacji w hubie w chmurze, należy wyeksportować te aplikacje z QMC i zaimportować je do huba w chmurze.

Istnieją różne sposoby opracowywania aplikacji i udostępniania ich w hubie w chmurze. Oto przykładowy cykl życia aplikacji:

 1. Dodawanie aplikacji do huba w chmurze

  Możesz utworzyć nową aplikację, a następnie opracować ją w hubie w chmurze. Jeśli posiadasz aplikację w hubie w chmurze, której chcesz użyć jako szablonu, możesz zduplikować tę aplikację, a następnie edytować kopię. Możesz również zaimportować aplikację wyeksportowaną z innego wdrożenia Qlik Sense.

  Więcej informacji zawiera temat Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze.

  Jeśli chcesz opracowywać aplikację w ramach współpracy, możesz dodać ją do przestrzeni udostępnionej. Przykładowy przepływ pracy dotyczący przestrzeni zawiera temat Praca z innymi użytkownikami w hubie w chmurze.

 2. Dodawanie danych i opracowywanie aplikacji

  Jeśli została utworzona nowa aplikacja, można dodać do niej źródła danych, utworzyć model danych, a następnie utworzyć arkusze i narracje.

  Jeśli aplikacja została skopiowana, można zmienić źródła danych, zmodyfikować model danych, a następnie poddać edycji arkusze i narracje. Jeśli zduplikujesz aplikację zawierającą źródła danych, których nie jesteś właścicielem, wówczas konieczne będzie dodanie tych źródeł.

  Jeśli aplikacja została załadowana, wówczas należy do niej ponownie dodać oryginalne źródła danych. Można także dodać nowe źródła danych i zmienić zawartość.

  Twoje arkusze i narracje są prywatne do czasu, gdy ustawisz je jako publiczne. Gdy Twoje arkusze i narracje będą gotowe, ustaw je jako publiczne, dzięki czemu będą widoczne dla innych użytkowników.

 3. Tworzenie harmonogramu ładowania danych

  Możesz ładować aplikacje zgodnie z harmonogramem, aby upewnić się, że wizualizacje odzwierciedlają najnowsze informacje.

  Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze

 4. Udostępnianie aplikacji innym członkom

  Aplikację prywatną można udostępniać członkom huba w chmurze. Będą mogli wyświetlać aplikację, ale nie będą mogli jej edytować. Jeśli chcesz zapewnić innym członkom możliwość edytowania Twojej aplikacji, możesz ją przenieść do przestrzeni udostępnionej i dodać tych członków do tej przestrzeni.

  Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze

  Praca z innymi użytkownikami w hubie w chmurze

 5. Aktualizowanie aplikacji

  Możliwe, że jako właściciel aplikacji otrzymasz opinie od użytkowników Twojej aplikacji. Udostępnioną aplikację można zaktualizować w dowolnym momencie. Arkusze i narracje możesz ponownie ustawić jako prywatne, aby kontynuować prace nad nimi. Możesz wprowadzać zmiany do modelu danych.

 6. Wycofanie aplikacji w hubie w chmurze

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji w hubie w chmurze